Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Reszel
Polska, województwo warmińsko-mazurskie (➤ mapka)
Miasto (niecałe 5 tys. mieszkańców) w północnej Polsce, na Warmii, nad rzeką Sajną, 69 km na północny wschód od Olsztyna, 21 km na zachód od Kętrzyna, 26 km na północ od Mrągowa, 28 km na północny wschód od Biskupca (➤ mapka). Niegdyś jedno z największych i najważniejszych miast na Warmii. Głównym zabytkiem jest gotycki zamek, którego początki sięgają połowy XIV wieku.

Reszel, zamek biskupi, fot. AL
Początki miasta (prawa miejskie Reszel otrzymał w 1337 roku) sięgają 1241 roku, gdy wojska Zakonu Krzyżackiego zdobyły noszący nazwę Resel gród należący do jednego z plemion pruskich. Później walki o panowanie nad tym miejscem (podobnie jak nad całym regionem) toczyły się wiele lat ze zmiennym szczęściem: były okresy, gdy miasto podlegało państwu polskiemu (np. po bitwie pod Grunwaldem), kiedy indziej - Zakonowi Krzyżackiemu lub biskupowi warmińskiemu. Po wojnie trzynastoletniej Warmia została podporządkowana królowi polskiemu, a Reszel stał się polskim miastem granicznym i ważnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym (działało tu m.in znane kolegium jezuickie, którego jednym ze sponsorów był kól Jan Kazimierz, panujący w latach 1648-1668). Po I rozbiorze Polski Reszel znalazł się pod panowaniem Królestwa Prus; do Polski wrócił po II wojnie światowej.

Reszel, zamek biskupi, dziedziniec wewnętrzny, fot. AL
Za główną atrakcję turystyczną miasta uważa się widoczny na zdjęciach powyżej i obok gotycki zamek biskupi (Podzamcze 3), zbudowany przez krzyżaków w latach 1350-1401 na wzgórzu, na prawym brzegu rzeki Sajna. Zamek - mający pełnić funkcje obronne - był zbudowany na planie kwadratu, z dziedzińcem wewnętrznym i krużgankami, i wyposażony w stosowne umocnienia. Po przyłączeniu Warmii do Polski w 1466 roku, po wojnie trzynastoletniej, zamek stracił swoje pierwotne znaczenie i w drugiej połowie XVI wieku stał się letnią rezydencją biskupów warmińskich.

Po I rozbiorze Polski zamek został przekształcony w więzienie, a w początkach XIX wieku, po dwóch poważnych pożarach, które zniszczyły m.in. główną wieżę, został opuszczony (nękające Reszel pożary w znacznym stopniu przyczyniły się zresztą wówczas do ogólnego upadku miasta). Po 1822 roku, gdy zamek przejęła gmina ewangelicka, został on częściowo odbudowany i kolejny raz przebudowany.

Obecnie w zamku mieści się hotel; w południowym skrzydle (w miejscu dawnej kaplicy ewangelickiej) działa galeria sztuki współczesnej, bedąca oddziałem Muzeum Warmii i Mazur.

Reszel, kościół farny św.św. Piotra i Pawła, fot. AL
Niedaleko zamku stoi Kościół św.św. Piotra i Pawła (Słowackiego 9), z drugiej polowy XIV w., kilkakrotnie później zniszczony w pożarach i kilkakrotnie odbudowany. Warto zwrócić uwagę m.in. na obraz patronów kościoła, autorstwa Antoniego Jana Blanka (1785-1844), w ołtarzu głównym. Szczególną atrakcją jest możliwość wejścia na wieżę o wysokości ponad 51 m, gdzie można zobaczyć zabytkowy zegar z początków XX wieku oraz dzwony kościelne; z wieży rozciąga się też interesujący widok na miasto i okolicę.

W zachodniej części placu przykościelnego znajdują się budynki dawnego klasztoru sióstr Katarzynek (które od XV wieku sprawowały opiekę nad chorymi i wyrabiały świece woskowe dla kościołów). Obecnie rozbudowany klasztor zajmują siostry Misjonarki Świętej Rodziny, a w dawnym szpitalu działa hospicjum.

Reszel, Cerkiew Przemienienia Pańskiego, fot. AL
Markerem (Mazurska 1) oznaczone jest miejsce, gdzie początkowo stał kościół św. Jana Chrzciciela, konsekrowany w 1583 roku. Po jednym z pożarów został odbudowany i ponownie konsakrowany, ale ostatecznie - rozebrany. Na przełomie XVIII i XIX wieku zbudowano obecną świątynię, która pierwotnie funkcjonowała jako katolicki Kościół św. Krzyża, ale w 2002 roku została przekazana grekokatolikom i obecnie jest Cerkwią Przemienienia Pańskiego (msze w obrządku grecko-katolickim odprawiały się w nim już od 1963).

W miejscu oznaczonym markerem znajduje się rynek, przy którym stoi m.in. klasycystyczny ratusz z XIX wieku.

Nieco dalej na zachód, przy ulicy Łukasińskiego 3B zachowały się zabudowania kolegium jezuickiego (obecnie zespół szkół) z kościołem św. Jana Chrzciciela.

Będąc w Reszlu warto też rzucić okiem na pozostałości murów obronnych z XIV wieku, a także na zachowane ceglane gotyckie mosty nad Sajną.

Szlak pielgrzymkowy do Świętej Lipki
  • W odległości ok. 7 km na południowy wschód od Reszla leży Święta Lipka - wieś słynąca z jednego z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce: barokowego zespołu kościoła i klasztoru jezuitów. Z Reszla do Świętej Lipki prowadzi tradycyjny szlak pielgrzymkowy, z barokowymi kapliczkami po obu stronach wysadzanej lipami drogi.

Informacje dodatkowe
  • Warto wiedzieć, że zamek w Reszlu był jedną z rezydencji ostatniego biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego; jego brat, Marcin Krasicki, pełnił wówczas funkcję proboszcza w Reszlu.

Reszel w sieci
Reszel is a town in northern Poland, in the Warmian-Masurian Voivodeship. It is received its town privileges in 1337. The main tourist attraction is the Gothic Episcopal castle, built in 1350−1401. Święta Lipka, a village famous for its monastery complex with a 17th century pilgrimage church (one of the main religious center in the area), lies about 7 km southeast of Reszel.

Inne strony