Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Mantua / Mantova

Włochy, Lombardia (➤ mapka)(➤ mapka)
Miasto w Lombardii (niecałe 50 tys. mieszkańców), w końcu XII wieku otoczone z trzech stron (dla zwiększenia obronności miasta) sztucznymi jeziorami (Lago Superiore, Lago di Mezzo, i Lago Inferiore) utworzonymi z rozlewisk rzeki Mincio wypływającej z Jeziora Garda; czwarte jezioro wyschło w końcu XVIII wieku (➤ mapka)(➤ mapka). Przez prawie cztery stulecia Mantua - rządzona przez ród Gonzagów - była jednym z najważniejszych ośrodków politycznych i kulturalnych w północnych Włoszech.

Od VI wieku p.n.e. osada etruska, potem miasto rzymskie. Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego miasto znajdowało się pod panowaniem m. in. Bizancjum (jako część egzarchatu Rawenny), Longobardów i Franków. Przez pewien czas (w XI wieku) rządził w Mantui markiz Bonifacy III z Toskanii, a poźniej jego najmłodsza córka, Matylda; po jej śmierci Mantua była wolnym miastem.

MANTUA
zamek-pałac Gonzagów
fot. AL
W XIII wieku, w czasach wojen gwelfów z gibelinami, miasto opanowała na pewien czas rodzina Bonacolsich, a po nich - Luigi I Gonzaga. Gonzagowie rządzili Mantuą do roku 1708, potem miasto przeszło w ręce Habsburgów.


Za główny zabytek Mantui uchodzi zespół zamkowo-pałacowy będący niegdyś siedzibą Gonzagów, z Castello di San Giorgio i Palazzo Ducale przy Piazza Sordello . Przy tymże placu wznosi się też katedra - Duomo .

MANTUA
Piazza dell'Erbe
fot. AL
Na południowy zachód od Piazza Sordello znajdują się kolejne dwa główne place Mantui - Piazza del Broletto i Piazza dell'Erbe , z Palazzo della Ragione (z wieżą zegarową z XV wieku ) i charakterystyczną Rotonda di San Lorenzo z XI wieku, a także bodaj najważniejszym kościołem Mantui, Basilica di Sant'Andrea . Zamieszczone zdjęcie przedstawia widok od strony Piazza Brotello w kierunku Piazza dell'Erbe; w głębi po lewej stronie widać wieżę zegarową Palazzo della Ragione oraz Rotonda di San Lorenzo. Markerem zaznaczone jest położenie Teatro Accademico del Bibiena (zob. niżej).


Palazzo Ducale
MANTUA
zamek-pałac Gonzagów
fot. AL
Palazzo Ducale w Mantui – to ogromny (zajmujący teren o powierzchni ok. 34 tys. m2) kompleks budynków z dziedzińcami, placami i ogrodami, położony w północno-wschodniej części miasta, między Piazza Sordello a brzegiem jeziora Lago di Mezzo, stanowiący całość architektoniczną od połowy XVI wieku, choć juź w pierwszej połowie XIV wieku stał się rezydencją potężnego (od 1530 roku książęcego) rodu Gonzagów, gdy w 1328 roku Luigi Gonzaga objął w mieście władzę jako tzw. kapitan generalny.

Na zamieszczonym zdjęciu (i na pierwszym zdjęciu na tej stronie, wyżej) widoczny jest fragment Castello di San Giorgio, na zdjęciu poniżej - fasada tzw. Palazzo del Capitano (zbudowanego pod koniec XIII wieku jeszcze przez rodzinę Bonacolsich rządzącą w mieście przed rokiem 1328), wychodząca na Piazza Sordello.

Pałac był siedzibą Gonzagów od 1328 do 1708 roku, potem stracił na znaczeniu, liczne zgromadzone w nim dzieła sztuki zostały zrabowane, a same budynki zaczęły niszczeć. Na początku XX wieku w Palazzo Ducale został odrestaurowany i stał się siedzibą muzeum państwowego.

Do najważniejszych dzieł sztuki, które można dziś podziwiać w pałacu, zalicza się freski Andrei Mantegni w tzw. Camera degli Sposi (z drugiej połowy XV wieku), oraz (nie ukończone) freski Pisanella ilustrujące legendę o królu Arturze, (również z XV wieku), ale cały zespół pałacowy, wraz z dziedzińcami, placami, ulicami i parkami wewnętrznymi jest wart zwiedzenia.


MANTUA
Cattedrale di San Pietro
fot. AL
Katedra w Mantui (Cattedrale di San Pietro, Duomo) (Piazza Sordello) powstała na przełomie XIV i XV wieku w miejscu, gdzie wcześniej stała świątynia zniszczona w pożarze w końcu IX wieku. Obecną katedrę także dotknął pożar w XVI wieku, po którym Giulio Romano przebudował wnętrze, zachowując oryginalną gotycką fasadę, która jednak poźniej, w XVIII wieku została zastąpiona obecną barokową, z wykorzystaniem marmuru z Carrary.
MANTUA
Basilica di Sant'Andrea
fot. AL
Renesansowa Basilica di Sant'Andrea przy Piazza dell'Erbe powstała w XV wieku na polecenie Ludovica II Gonzagi według projektu Albertiego (poźniej przebudowywana i ukończona dopiero w XVIII wieku).

Świątynia - wzniesiona na miejscu zajmowanym przez klasztor benedyktynów (z którego pozostała dzwonnica z początków XV wieku) - została zbudowana z myślą o licznych pielgrzymach przybywających w owym czasie do Mantui, by zobaczyć przechowywaną w mieście relikwię, Preziosissimo Sangue di Cristo, czyli grudkę ziemi nasączoną krwią Chrystusa, przywiezioną jakoby do Mantui przez rzymskiego żołnierza Longinusa, ktory przebił bok Chrystusa włócznią, potem jednak nawrócił się i został stracony z rozkazu Piłata. Relikwie przchowywane są w metalowej skrzyni w krypcie bazyliki pod podłogą bazyliki, a raz w roku, w Wielki Piątek, wystawiana na widok publiczny i niesione ulicami miasta w uroczystej procesji.
Budynek zwany Teatro Accademico del Bibiena (Via dell'Accademia 47), otwarty w 1769 roku, uchodzi za jedno z głównych dzieł architekta Antonia Bibieny. Powtarzaną przez niemal wszystkie przewodniki ciekawostką jest, to, że w sali teatru, w 1770 roku, w kilka tygodniu po otwarciu, koncertował czternastoletni wówczas Mozart, i że sama budowla wzbudziła zachwyt ojca artysty.
Większość przewodników jako jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Mantui wymienia Palazzo Te, położony dość daleko od centrum (przy Viale Te) zespół pałacowy zbudowany w pierwszej połowie XVI wieku przez Giulia Romano, ucznia Rafaela, na polecenie Federico II Gonzagi, jako letnia rezydencja. Pałac zbudowany jest na planie kwadratu, z dziedzińcem w środku i ogrodem. Obecnie mieści się w nim muzeum, a także siedziba Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te.


Informacje dodatkowe
  • W Andes pod Mantuą urodził się w 70 roku p.n.e. Wergiliusz.
  • W Mantui urodził się Andrea Mantegna; jego grób znajduje się w jednej z kaplic bazyliki św. Andrzeja.
  • Mantua jest miejscem akcji Rigoletta Verdiego, a także drugoplanowym miejscem akcji Romea i Juliii Szekspira.

Galeria zdjęć

MANTUA
zamek-pałac Gonzagów, fasada tzw. Palazzo del Capitano
fot. AL
MANTUA
zamek-pałac Gonzagów, park wewnętrzny
fot. AL
MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL

MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. BP

MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL

MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL
MANTUA
fot. AL