Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Brescia
Włochy, Lombardia (➤ mapka)(➤ mapka)
Brescia is a city (with a population of about 200,000) in the region of Lombardy in northern Italy, located 90 km east of Milan, near the Lake Garda. Founded in 1200 BC, famous for its monuments from all historical periods, beginning from Antiquity, the city is one of the main tourist destinations in northern Italy. It can also be a good base for exploring the surrounding area, including Lake Garda and Val Camonica valley.


Miasto (niecałe 200 tys. mieszkańców) i gmina w Lombardii, położone ok. 90 km na wschód od Mediolanu , 69 km na północny zachód od Werony , niedaleko południowego krańca Jeziora Garda (zob. mapka). Drugie, po Mediolanie, największe miasto Lombardii, stolica prowincji Brescia. Jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Włoch. Założone ok. 1200 lat p.n.e. miasto, bogate w dobrze zachowane zabytki ze wszystkich okresów historycznych, jest dziś jedną z najpopularniejszych destynacji turystycznych północnych Włoch. Może też być dobrą bazą wypadową do zwiedzania okolic, w tym rejonu Jeziora Garda oraz słynnej z prehistorycznych rysunków naskalnych doliny Val Camonica (➤ mapka)(➤ mapka).

Wiadomo, że tereny, na których leży dzisiejsza Brescia, były zamieszkałe już ok. 1200 lat p.n.e. W VII wieku p.n.e. osiedlili się na nich Celtowie (Cenomanowie), zaś na przełomie III i II wieku p.n.e. znalazły się pod kontrolą Rzymian, którzy w I wieku p.n.e. nadali miastu Brixia status civitas, a jego mieszkańcom obywatelstwo rzymskie. Po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego miasto przechodziło parokrotnie z rąk do rąk, by w 568 roku stać się na ponad dwa stulecia jednym z ważnych ośrodków państwa Longobardów, w 774 roku wypartych przez Franków. W 1426 rok Brescia przeszła pod panowanie Republiki Weneckiej i (z wyjątkiem lat 1512-1520, gdy była okupowana przez Francuzów) pozostawała w rękach Wenecjan do czasów napoleońskich. Po Kongresie Wiedeńskim miasto znalazło się w granicach Królestwa Lombardzko-Weneckiego podporządkowanego Habsburgom austriackim, w 1859 roku przeszło, podobnie jak cała Lombardia, pod panowanie Królestwa Sardynii, by wkrótce potem wejść ostatecznie w skład zjednoczonych Włoch.
Do najważniejszych zabytków Brescii (figurujących na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO) należą park archeologiczny obejmujący rejon rzymskiego forum oraz zespół klasztorny San Salvatore-Santa Giulia z czasów Longobardów.

Markerem oznaczone są pozostałości Capitolium, pierwszej świątyni rzymskiego miasta, zbudowanej w 73 roku p.n.e. i poświęconej triadzie kapitolińskiej (z zachowanymi fragmentami mozaiki posadzkowej i freskami na ścianach uważanymi za porównywalne z pompejańskimi). Pod Capitolium zachowały się pozostałości sanktuarium z I wieku p.n.e. z czasów republikańskich, zaś na wschód od Capitolium - teatr rzymski zbudowany za panowania Flawiusza, później przebudowany, największy z tego typu obiektów w północnych Włoszech, mieszczący ok. 15 tys. widzów.

Drugim ze wspomnianych najważniejszych zabytków Brescii jest dawny zespół klasztorny San Salvatore-Santa Giulia, dziś mieszczący muzem (Museo di Santa Giulia) z liczącym ponad 10 tys. przedmiotów zbiorem dzieł sztuki i znalezisk archeologicznych z różnych okresów historycznych; do najważniejszych atrakcji muzeum zalicza się znalezioną w dawnym ogrodzie klasztornym grupę dobrze zachowanych domów rzymskich (zamieszkałych między I a IV wiekiem n.e.) oraz słynny brązowy posąg skrzydlatej bogini zwycięstwa z III wieku p..n.e. (z poźniej dodanymi skrzydłami), znaleziony podczas wykopalisk prowadzonych w 1826 roku.

Markerem oznaczony jest położony na południe od Capitolium XVII-wieczny pałac znany jako Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino, dziś służący jako muzeum poświęcone historii Brescii, zaś markerem - średniowieczny zamek (Castello di Brescia, zwany też Falcone d'Italia), położony na północ od Capitolium na wzgórzu Cidneo, zbudowany między XIII i XVI wiekiem, niegdyś będący jednym z największych zamków na Półwyspie Apenińskim, dziś mieszczący wojskowe muzeum historyczne (Museo delle Armi "Luigi Marzoli"), jedno z najważniejszych tego typu muzeów w Europie, a także m.in. muzeum historyczne poświęcone zjednoczeniu Włoch (Museo di Risorgimento). Z okolic zamku rozciągają się rozległe widoki na Brescię i okolice.
Większość pozostałych ważniejszych zabytków Brescii skupiona jest wokół trzech placów położonych na zachód od rejonu zabytków rzymskich: placu znanego dziś jako Piazza Paolo VI (dawniej noszącego nazwę "Piazza del Duomo"), Piazza della Loggia oraz Piazza della Vittoria .

s
Przy Piazza Paolo VI, po jego wschodniej stronie, stoją obok siebie dwie katedry, "stara" i "nowa". "Stara" katedra, Duomo Vecchio (Concattedrale Invernale di Santa Maria Assunta, znana też jako La Rotonda) - to romański kościół z XI wieku zbudowany na planie koła na ruinach wcześniej tu stojącej bazyliki. "Nowa" katedra, Duomo Nuovo , zaprojektowana przez Palladio, powstała w latch 1604-1825. Na północ od Duomo Nuovo stoi przy placu budynek Palazzo del Broletto z XII-XIII wieku, dawny ratusz, dziś siedziba władz gminy i prowincji Brescia, z balkonem, z którego niegdyś wygłaszano przemówienia do mieszkańców i wieżą z dzwonami wzywającymi ich w razie potrzeby na plac.

Przy renesansowym Piazza della Loggia od zachodu stoi budynek Palazzo della Loggia , obecna siedziba ratusza, pochodzący z przełomu XV i XVI wieku, parokrotnie przebudowywany, od strony południowej pochodzące z tego samego okresu budynki Monti di Pietà, z rzymskimi kamieniami nagrobnymi wbudowanymi w fasady, zaś po stronie wschodnie wieża (Torre dell'Orologio ) z ogromnym zegarem astronomicznym z połowy XVI wieku. Na północ od placu Piazza della Loggia stoi renesansowy (z elementami późno-gotyckimi) kościół San Giuseppe , którego budowę rozpoczęto w 1519 roku, z licznymi kaplicami i cennymi freskami. Kościół przypomina o czasach, gdy Brescia była miastem ważnym dla historii muzyki. Znajdują się tu jedne z najstarszych organów w Lombardii, wykonane w drugiej połowie XVI wieku przez Graziadia i Constanza Antegnatich, ojca i syna, przedstawicieli znanej bresciańskiej rodziny organmistrzów, nagrobek upamiętniający słynnego lutnika i wirtuoza Gasparo Bertolottiego (znanego też jako Gasparo da Salò), uważanego za twórcę bresciańskiego stylu budowy instrumentów smyczkowych, a także groby wspomnianego wyżej Costanza Antegnatiego i zmarłego w Brescii Benedetta Marcello, włoskiego kompozytora okresu baroku. W sąsiadującym z kościołem klasztorze ma siedzibę Muzeum Diocezjalne (Museo diocesano di Brescia).

Trzeci z wymienionych placów, Piazza della Vittoria , przykład włoskiej secesji, powstał w latach 1927-1932 po częściowym wyburzeniu średniowiecznego Starego Miasta.

Z innych zabytków Brescii warto wymienić jescze co najmniej wieżę znaną jako Torre della Pallata , zbudowaną w 1254 roku jako część średniowiecznych murów obronnych (później rozbudowaną), oznaczone markerem godne uwagi Muzeum Instrumentów Muzycznych (Museo degli strumenti musicali), a także kilka kościołów: romańsko-gotycki kościół i klasztor San Francesco d'Assisi , renesansowy kościół Santa Maria dei Miracoli , kościół Santi Nazaro e Celso , całkowicie przebudowany w drugiej połowie XVIII wieku w stylu neoklasycystycznym (z cennymi dziełami sztuki, m.in. autorstwa Tycjana, we wnętrzu) oraz kościół San Faustino e Giovita z pierwszej połowy XVII wieku (z freskami Giandomenica Tiepolo).