Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Eger

Węgry, Heves(➤ mapka)(➤ mapka)
Liczące ok. 54 tys. mieszkańców miasto na Węgrzech, położone w północnej części kraju, 136 km na północny wschód od Budapesztu (➤ mapka)(➤ mapka). Stolica komitatu Heves, znana z zabytków architektury (w tym słynnej bazyliki, jednej z największych na Węgrzech), źródeł wód termalnych oraz produkowanego w regionie czerwonego wina (Egri Bikavér).

Miasto leży nad potokiem Eger, u podnóża Gór Bukowych (Bükk hegység), grupy górskiej w Karpatach. Najważniejszymi datami w historii miasta było założenie biskupstwa w 1009 roku, za panowania Stefana I Świętego oraz, w 1552 roku, skuteczna obrona egerskiego zamku przed atakami Turków, którzy po długotrwałym oblężeniu musieli wówczas zrezygnować z jego zdobycia.

EGER
Bazylika
fot. AL
Za najważniejszy zabytek uchodzi wzniesiona w latach 1831-1836 neoklasycystyczna bazylika (pełna nazwa: Szent János apostol és evangélista, Szent Mihály főangyal, Szeplőtelen Fogantatás főszékesegyház bazilika), jedna z największych na Węgrzech, zbudowana na zlecenie arcybiskupa Jánosa László Pyrkera (od nazwiska arcybiskupa pochodzi nazwa placu, Pyrker tér , przy którym stoi świątynia). Bazylika ma 93 m długości i 53 m szerokości, a przykrywająca wnętrze kopuła głøwna - 18 m średnicy i 40 m wysokości; wieże zachodnie wznoszą się jeszcze wyżej, na 53 m. Stojące na zewnątrz po obu stronach schodów posągi, dzieło Marca Casagrande, przedstawiają królów Węgier - św. Stefana i św. W¬adysława oraz Apostołów Piotra i Pawła. Na szczególną uwagę zasługują wykonane w Salzburgu pod koniec XIX wieku organy, których brzmienia można posłuchać podczas częstych (w sezonie letnim odbywających się codziennie) koncertów i recitali. W pobliżu bazyliki stoi oznaczony markerem Pałac Biskupi (Érseki Palota), z bogatą kolekcją cennych dzieł sztuki sakralnej

Markerem oznaczone jest stojący naprzeciwko Bazyliki, po przeciwnej stronie ulicy Szechenyiego (Széchenyi István utca), głównej promenady i handlowej ulicy miasta, budynek dawnego Liceum, dziś Uniwerystetu im. Esterhazy'ego (Eszterházy Károly Egyetem) z Biblioteką Diecezjalną oraz zabytkowym obserwatorium astronomicznym. Kilka ważnych zabytków Egeru można znaleźć przy ulicy Kossutha, biegnącej od południowego krańca ulicy Szechenyiego na północny wschód - jedną z ważniejszych atrakcji są wykonane przez mistrza Henrika Fazolę (1730-1779) kute bramy w budynku władz komitatu Heves (pod numerem 9), inną (pod numerem 14) kościół franciszkanów (Ferences templom) wzniesiony w miejscu wcześniej istniejącego meczetu.
EGER
István Dobó tér, kościół minorytów
fot. AL
Za główny plac Egeru uważa się István Dobó tér , biorący swą nazwę od nazwiska Istvána Dobó, dowódcy twierdzy Eger, która, jak wspomniano wyżej, wytrzymała w 1552 roku 40-dniowe oblężenie tureckie. Kilkadziesiąt lat później, w 1596 roku, miasto zostało wprawdzie przez Turków zajęte, ale skuteczna obrona Egeru w 1552 roku uważana jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Węgier. Najważniejszym zabytkiem na placu jest jednonawowy kościół minorytów (Minorita templom), uważany za jedną z najpiękniejszych barokowych światyń na Węgrzech; obok kościoła stoi eklektyczny ratusz . Markerem oznaczony jest widoczny z István Dobó tér wysoki na 40 metrów minaret (pozostałość po dawnym meczecie), najdalej na północ wysunięty zabytek z czasów tureckich, zaś markerem - zrekonstruowane fragmenty wspomnianego tu już parokrotnie zamku, wzniesionego w XIII wieku, skutecznie opierającego się Turkom w XVI wieku, zniszczonego przez Austriaków na początku XVIII wieku, dziś pełniące funkcję muzeum.s

Dla części turystów szczególną atrakcję Egeru mogą stanowić miejscowe termy, dla innych - Szépasszony-völgy ("Dolina Pięknej Pani") - położone w pobliżu zachodnich granic miasta skupisko piwnic wydrążonych w tufowym wzgórzu, gdzie turyści przyjeżdżają, by - po degustacji - zaopatrzyć się w produkowane w regionie wina.


Galeria zdjęć

EGER
Bazylika
fot. AL
EGER
Bazylika
fot. AL
EGER
Széchenyi István utca
fot. AL
EGER
Pałac Biskupi
fot. AL

EGER
fot. AL
EGER
István Dobó tér
fot. AL
EGER
István Dobó tér, ratusz
fot. AL
EGER
István Dobó tér, widok w stronę zamku
fot. AL

EGER
Uniwerystet im. Esterhazy'ego
fot. AL
EGER
István Dobó tér, widok w kierunku minaretu
fot. AL
EGER
István Dobó tér, kościół minorytów, wnętrze
fot. AL
EGER
István Dobó tér, kościół minorytów, wnętrze
fot. AL

EGER
István Dobó tér, kościół minorytów, wnętrze
fot. AL
EGER
István Dobó tér, kościół minorytów, wnętrze
fot. AL
EGER
István Dobó tér, kościół minorytów, wnętrze
fot. AL

EGER
István Dobó tér, kościół minorytów, wnętrze
fot. AL
EGER
"Dolina Pięknej Pani"
fot. AL
EGER
"Dolina Pięknej Pani"
fot. AL