Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Graz

Austria, Styria (➤ mapka)(➤ mapka)
Miasto uniwersyteckie (liczące prawie 300 tys. mieszkańców) w Austrii, położone ok. 150 km na południowy zachód od Wiednia nad rzeką Murą (➤ mapka)(➤ mapka). Graz, drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Austrii i stolica Styrii, jest ważnym ośrodkiem turystycznym, znanym z licznych zabytków (całe Stare Miasto w Grazu i zamek Eggenberg zostały wpisane w 2010 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) i interesujących muzeów.

GRAZ
Rynek główny (Hauptplatz)
Ratusz
fot. PL
Graz leży na wysokości 353 m n.p.m. na obu brzegach rzeki Mury, w miejscu, gdzie kończy się przełom tej rzeki przez Góry Grazu (zwane też Wyżyną Grazu) i gdzie wpływa ona do Kotliny Grazu. Pierwsze wzmianki o Grazu pochodzą z pierwszej połowy XII wieku. Od 1379 roku miasto było siedzibą Hasburgów, aż do 1619 roku, gdy dwór Habsburgów został przeniesiony do Wiednia. W okresie napoleońskim Graz był kilkakrotnie okupowany przez Francuzów. Wiek XIX był okresem szybkiego rozwoju miasta, które jednak straciło na znaczeniu po pierwszej wojnie światowej. Dziś Graz jest stolicą Styrii i ważnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym.
Za główne atrakcje turystyczne historycznego centrum Grazu uchodzą pozostałości twierdzy Schlossberg na wzórzu zamkowym oraz położone u stóp tego wzgórza, na południe od niego, w większości na wschodnim brzegu Mury , Stare Miasto, otaczające główny plac Grazu, Hauptplatz . Wschodnią granicę Starego Miasta stanowi kompleks czterech budowli znany jako tzw. korona Grazu, obejmujący m.in. tzw. Zamek i katedrę św. Idziego . Na południowy wschód od wzgórza zamkowego rozciąga się Stadtpark - otwarty w 1873 roku największy park Grazu, z przestrzenią wystawową, pawilonem muzycznym, fontanną i klkoma pomnikami przyrody.

Za główną ulicę Starego Miasta uważa się ulicę Herrengasse , przy której stoi m.in. XVI wieczny renesansowy budynek znany jako Grazer Landhaus oraz kościół parafialny Stadtpfarrkirche zum Heiligen Blut . Marker oznacza Sporgasse - jedną z najstarszych ulic miasta, z godnymi uwagi fasadami stojących przy niej budynków pochodzących z różnych okresów historii, a marker - Hofgasse, ulicę, którą można dojść do korony Grazu. Warto też zobaczyć okolice Franziskanerplatz oraz rejon Joanneumsviertel , z głównym gmachem Universalmuseum Joanneum, najstarszym i dugim co do wielkości (po Kunsthistorisches Museum w Wiedniu) muzeum w Austrii, eksponującym łącznie ponad 4,5 miliona obiektów (więcej informacji o zabytkach i atrakcjach turystycznych Starego Miasta, zob. Centrum). Szczególną atrakcją w Grazu jest Murinsel - sztuczna, pływająca wyspa w kształcie muszli, zaprojektowana przez nowojorskiego artystę Vito Acconciego i zbudowana w 2002 roku w związku z przyznaniem Grazowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2003 roku.


Schlossberg
GRAZ
widok na miasto ze wzgórza zamkowego
fot. PL
Twierdza Schlossberg, położona na wzórzu zamkowym, funkcjonowała jako budowla militarna od pierwszej połowy XII wieku aż do 1809 roku, gdy - niezdobyta przez wojska napoleońskie - została jednak po zawarciu pokoju wysadzona w powietrze.

GRAZ
Schlossberg
Uhrturm
fot. PL
Zachowane do dziś pozostałości twierdzy obejmują m.in. dzwonnicę (Glockenturm ) o wysokości 34 metrów zbudowaną w 1588 roku na zlecenie arcyksięcia Karola II i pochodzącą z XIII wieku wieżę zegarową (Uhrturm ) odkupione przez mieszkańców Grazu, oraz fragmenty innych zabudowań i infrastruktury twierdzy, m.in. tzw. Wielką Cysternę (Die große Zisterne) - zbudowany w połowie XVI zbiornik wodny o objętości 900 tys. litrów, Türkenbrunnen - pochodzącą z tego samego okresu głęboką na prawie 100 m studnię mającą zaopatrywać twierdzę w wodę w przypadkach dłuższego oblężenia, i wiele innych. Marker oznacza rzeźbę znaną jako Hackher-Löwe, upamiętniającą pomnik Franza Hackhera, który w 1809 roku skutecznie bronił twierdzy przez wojskami Napoleona (oryginał rzeźby autorstwa Otto Jarla powstał w 1909 roku, ale został przetopiony w 1943 roku, a w 1965 roku zastąpiony repliką autorstwa Wilhelma Gössera).

Na wzgórze zamkowe można wejść pieszo (ścieżki, schody) albo wjechać kolejką Schlossbergbahn, której dolna stacja oznaczona jest markerem , a górna markerem . Z wielu miejsc na wzgórzu zamkowym rozciągają się spektakularne widoki na Graz i okolice.

GRAZ
wzgórze zamkowe
widok w stronę Starego Miasta
fot. PL
Korona Grazu
Tzw. korona miasta Graz, położona u stóp wzgórza zamkowego na wschodnich obrzeżach Starego Miasta, składa się z czterech budynków. Markerem oznaczona jest późnogotycka katedra św. Idziego (Domkirche St. Ägidius), zbudowany w XV wieku za czasów Fryderyka III. Świątynia była pierwotnie kościołem dworskim władców Świętego Cesarstwa Niemieckiego, w latach 1577-1773 pełniła funkcję kościoła zakonu jezuitów, a w 1786 roku, gdy Graz stał się siedzibą biskupstwa, została podniesiona do rangi kościoła katedralnego. W wielokrotnie przebudowywanym wnętrzu warto zwrócić uwagę na liczne dzieła sztuki z różnych okresów historii kościoła. Obok katedry stoi XVII-wieczny kościół św. Katarzyny z mauzoleum Habsburgów, miejscem pochówku Ferdynanda II.

Zamek w Grazu (Grazer Burg) był rezydencją Habsburgów od 1379 do 1619 roku; dziś jest siedzibą rządu kraju związkowego Styrii. Słynie z podwójnych spiralnych schodów (Doppelwendeltreppe), zbudowanych w latach 1499-1500 i uchodzących za jeden z najważniejszych przykładów architektury tego typu w Europie. Marker oznacza Domherrenhof - XVI-wieczny pałac miejski z godnym uwagi późnobarokowym portalem, należący pierwotnie do kolegium jezuickiego w Grazu.


Centrum
GRAZ
Hauptplatz
Fontanna Arcyksięcia Johanna
fot. PL
Za centrum i najważniejszy plac Grazu uchodzi nieregularny Hauptplatz położony na południe od wzgórza zamkowego. Południowo-wschodnią pierzeję placu stanowi neoklasycystyczny ratusz (Rathaus der Stadt Graz), zbudowany pod koniec XIX wieku w miejscu wcześniejszego ratusza o historii sięgającej początków tego stulecia. Dziś jest to siedziba władz miasta. Na środku placu znajduje się Fontanna Arcyksięcia Jana (Erzherzog-Johann-Brunnen) autorstwa Franza Pönningera z Wiednia, odsłonięta w 1878 roku. W czterech rogach metalowej podstawy fontanny znajdują się cztery kobiece posągi będące alegoriami czterech rzek: Mury (Mur), Anizy (Enns), Drawy (Drau) i Sanny (Sann).

Z północnego krańca placu na północny wschód wybiega wspomniana już wyżej ulica Sporgasse , od której po ok. 150 m odchodzi w prawo ulica Hofgasse prowadząca w stronę korony Grazu.

GRAZ
Hauptplatz
fot. PL
Za najważniejszą ulicę Starego Miasta uważa się jednak ulicę Herrengasse , prowadzącą w kierunku południowo-wschodnim, do placu Jakominiplatz będącego ważnym węzłem komunikacyjnym Grazu. Przy Herrengasse stoi Grazer Landhaus - pałac miejski zbudowany w latach 1527-1531 jako pierwszy renesansowy budynek w Grazu z arkadowym dziedzińcem, uważany za jedną z najważniejszych budowli renesansowych w Europie Środkowej. Jedno z pomieszczeń w pałacu pełni dziś funkcję sali posiedzeń parlamentu Styrii, zaś dziedziniec jest często sceną różnego rodaju imprez kulturalnych. Markerem oznaczona jest mieszcząca się w budynku pochodzącym z końca pierwszej połowy XVII wieku, uważana przez wielu za największą atrakcję Grazu Państwowa Zbrojownia (Landesarsenal) z największą na świecie (ok. 32 tys. eksponatów) kolekcją historycznej broni. Nieco dalej na południowy wschód, po przeciwnej stronie ulicy, stoi kościół parafialny Stadtpfarrkirche zum Heiligen Blut , główny kościół parafialny w Grazu.

Wspomniane przed chwilą muzeum (zbrojownia) jest oddziałem Universalmuseum Joanneum. Oprócz zbrojowni należą do niego m.in. niezwykły pod względem architektonicznym budynek wystawienniczy Kunsthaus Graz wybudowany z okazji przyznania Grazowi tytułu europejskiej Stolicy Kultury w 2003 roku, tzw. Neue Galerie oraz Muzeum Historii Naturalnej (Naturkundemuseum ) położone w rejonie Joanneumsviertel, a także tzw. Alte Galerie w zamku Eggenberg, o którym będzie mowa niżej. Marker oznacza miejskie muzeum historyczne (Grazer Museum) mieszczące się w barokowym pałacu, w którym w 1863 roku urodził się austriacki następca tronu Franciszek Ferdynand Habsburg zastrzelony w 1914 roku w Sarajewie przez zamachowca.

Przy Placu Franciszkańskim (Franziskanerplatz wznosi się gotycki kościół (Franziskanerkirche ) z wysoką wieżą. Po przeciwnej, zachodniej stronie Mury, znajduje się klasztor Minorytów z barokowym kościołem Mariahilferkirche .

GRAZ
Grazer Landhaus
dziedziniec
fot. PL

Dalej od centrum
Nieco dalej od centrum Grazu znajdują się trzy godne uwagi zabytki sakralne: zbudowany przez dominikanów na początku XVII wieku kościół św. Andrzeja Apostoła (Pfarrkirche St. Andrä ), pochodzący z końca XIX wieku neogotycki kościół znany jako Herz-Jesu-Kirche , najwyższy budynek w Grazu (z wysoką na 110 m, trzecią co do wysokości wieżą kościelną w Austrii), oraz barokowa XVIII-wieczna Basilika Mariatrost , jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Styrii.

Markerem oznaczony jest Schloss Eggenberg, uważany za najważniejszy barokowy zespół zamkowy w Styrii. Historia zamku sięga Średniowiecza. Rozbudowany w pierwszej połowie XVII wieku, otoczony parkiem, słynący z 24 reprezentacyjnych wnętrz z oryginalnym wyposażeniem z XVII i XVIII wieku oraz bogatych zbiorów sztuki (tzw. Stara Galeria - Alte Galerie Graz), jest odwiedzany corocznie przez ponad milion osób.

Galeria zdjęć

GRAZ
Glockenspielplatz
fot. PL
GRAZ
Zamek - Grazer Burg
fot. PL
GRAZ
Schlossberg
Uhrturm
fot. PL
GRAZ
kolej linowo-terenowa prowadząca na wzgórze zamkowe
fot. PL

GRAZ
Schlossburg
Glockenturm
fot. PL
GRAZ
wzgórze zamkowe
fot. PL
GRAZ
schody prowadzące na wzgórze zamkowe
fot. PL
GRAZ
wzgórze zamkowe
fot. PL

GRAZ
Hauptplatz
Fontanna Arcyksięcia Johanna
fot. PL
GRAZ
Grazer Landhaus
brama wejściowa na dziedziniec
makieta informacyjna
fot. PL
GRAZ
Kunsthaus
fot. PL
GRAZ
widok ze wzgórza zamkowego na budynek Ratusza przy Hauptplatz
fot. PL

GRAZ
ulica Herrengasse
po lewej wieża kościoła parafialnego
fot. PL
GRAZ
wzgórze zamkowe
rzeźba "nieustraszony i wierny"
fot. PL
GRAZ
Schlossberg
wejście do podziemnych tuneli
fot. PL
GRAZ
Grazer Landhaus
dziedziniec
rzeźba
fot. PL

GRAZ
Kościół Mariahilfer i przylegający do niego Klasztor Minorytów
fot. PL
GRAZ
Schlossberg
Türkenbrunnen
fot. PL
GRAZ
panorama miasta ze wzgórza zamkowego
fot. PL
GRAZ
Schlossbergplatz
fot. PL

GRAZ
Grazer Landhaus
dziedziniec
studnia
fot. PL
GRAZ
wzgórze zamkowe
fot. PL
GRAZ
Schlossberg
Pawilon Chiński
fot. PL
GRAZ
Grazer Landhaus
widok z ulicy Stempfergasse
fot. PL

GRAZ
Schlossberg
Hackher-Löwe
fot. PL
GRAZ
wzgórze zamkowe, widok na wieżę zegarową (Uhrturm) i miasto
fot. PL
GRAZ
Hauptplatz
fot. PL
GRAZ
zegar na wieży zegarowej (Uhrturm)
fot. PL

GRAZ
fasada główna Ratusza
fot. PL
GRAZ
ulica Sporgasse
fot. PL
GRAZ
wieża Domu Carillonowego (Glockenspielhuas)
fot. PL
GRAZ
Grazer Landhaus
dziedziniec
fot. PL

GRAZ
Grazer Landhaus
wieża zegarowa
fot. PL
GRAZ
Hauptplatz
fot. PL
GRAZ
panorama miasta ze wzgórza zamkowego
fot. PL
GRAZ
Grazer Landhaus
brama wejściowa na dziedziniec
makieta informacyjna
fot. PL