Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Puławy

Polska, województwo lubelskie (➤ mapka)(➤ mapka)
Dość duże miasto (ok. 50 tys. mieszkańców) w województwie lubelskim (na terenie historycznej Małopolski), na prawym brzegu Wisły, 134 km na południowy wschód od Warszawy , 49 km na północny zachód od Lublina (➤ mapka)(➤ mapka). Niegdyś jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków życia kulturalnego i politycznego. Główną atrakcją turystyczną w Puławach jest zespół pałacowo-parkowy (dawna rezydencja Czartoryskich) z końca XVII wieku, pierwotnie zbudowany według projektu Tylmana z Gameren, później wielokrotnie przebudowywany.

PUŁAWY
Pałac Czartoryskich
fot. AL
Pierwszą osada w miejscu, w którym dziś leżą Puławy, powstała prawdopodobnie na początku XVI wieku. Wiadomo, że przez pewien czas była w posiadaniu Tęczyńskich, potem Zbaraskich, następnie Wiśniowieckich, wreszcie - od połowy XVII wieku - Lubomirskich. W latach 1676-1679 Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702), ówczesny marszałek wielki koronny, zbudował w Puławach swą letnią rezydencję. Jego córka, Elżbieta, w 1687 roku wyszła za mąż za Adama Mikołaja Sieniawskiego (1666-1726), późniejszego hetmana polnego koronnego (1702-1706), a następnie hetmana wielkiego koronnego (1706–1726); z kolei ich córka, Zofia, wniosła Puławy jako wiano wychodząc za mąż w 1731 roku za wojewodę ruskiego Augusta Aleksandra Czartoryskiego - w ten sposób miasto stało się, na następne sto lat - własnością Czartoryskich.

PUŁAWY
widok sprzed Pałacu Czartoryskich na dziedziniec
fot. AL
Gdy po śmierci Augusta Czartoryskiego jego syn, Adam Kazimierz, żonaty z Izabelą z domu Flemming (córką podskarbiego litewskiego Jana Jerzego Flemminga), zamieszkali w Puławach, tutejszy pałac szybko stał się jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków życia kulturalnego i politycznego, goszczącym najwybitniejszych przedstawicieli elit ówczesnej Rzeczypospolitej. W 1794 roku, w odwecie za poparcie, którego Czartoryscy udzielili Kościuszce podczas powstania, wojska rosyjskie zniszczyły ich rezydencję, jednak już w 1796 roku książna Izabela rozpoczęła odbudowę pałacu, a równocześnie wznoszenie nowch budowli w pałacowym parku. Panowanie Czartoryskich w Puławach dobiegło końca po upadku powstania listopadowego: ich majątek został skonfiskowany, oni sami zostali zmuszeni do emigracji, a w 1842 roku władze rosyjskie dokonały nawet zmiany nazwy miasta, przemianowując Puławy na Nową Aleksandrię.

Odtąd miasto nie odgrywało już większej roli w życiu kraju. Bardzo ucierpiało zarówno podczas pierwszej wojny światowej, jak drugiej. W okresie powojennym, w związku z budową w Puławach wielkieggo zakładu przemysłowego (Zakładów Azotowych) miasto rozrosło się i rozwinęło, zasadniczo jednak zmieniając swój charakter.


Główną atrakcją turystyczną Puław jest Pałac Czartoryskich i przylegający do niego rozległy park .

Pałac był zbudowany pierwotnie przez Lubomirskich według barokowego projektu Tylmana z Gameren. W 1706 roku został spalony przez wojska szwedzkie, podczas tzw. trzeciej europejskiej wojny północnej. Sieniawscy i Czartoryscy odbudowali pałac w stylu rokokowym, według projektu Jana Zygmunta Deybla. Później, na polecenie Izabeli Czartoryskiej, na przełomie XVIII i XIX wieku całość została przebudowana w stylu klasycystycznym według projektu Piotra Aignera (1756-1841), wybitnego architekta i teoretyka architektury. Dziś Pałac Czartoryskich jest siedzibą jednej z polskich państwowych placówek naukowych; od 2005 roku wnętrza zabytkowej części pałacu są dostępne dla turystów.

Do pałacu przylega park krajobrazowy o powierzchni 30 hektarów. Założony przez Lubomirskich jako park regularny, w latach 30. XVIII wieku został przekształcony w park w stylu francuskim, a na przełomie XVIII i XIX wieku - w park romantyczny w stylu angielskim.

Z licznych budowli zbudowanych w parku na polecenie Izabeli Czartoryskiej na szczególną uwagę zasługuje tzw. Świątynia Sybilli, wzniesiona w latach 1798-1801 według projektu Piotra Aignera, gdzie powstało muzeum (pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w regionie), mające według koncepcji Izabeli Czartoryskiej gromadzić pamiątki narodowe, by podtrzymywać polską tożsamość narodową i tendencje niepodległościowe. W latach 1801-1809, w pobliżu Świątyni Sybilli, powstał, także według projektu Aignera, tzw. Dom Gotycki, mający pełnić podobne funkcje.


Galeria zdjęć

PUŁAWY
Pałac Czartoryskich
fot. AL
PUŁAWY
Pałac Czartoryskich
fot. AL
PUŁAWY
park pałacowy, tzw. Dom Gotycki
fot. AL
PUŁAWY
park pałacowy, tzw. Dom Gotycki
fot. AL

PUŁAWY
Pałac Czartoryskich, wnętrze
fot. AL
PUŁAWY
Pałac Czartoryskich
fot. AL
PUŁAWY
park pałacowy, tzw. Świątynia Sybilli
fot. AL
PUŁAWY
park pałacowy, tzw. Świątynia Sybilli
fot. AL