Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Watykan
Watykan, Status Civitatis Vaticanae, Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano. Polska nazwa oficjalna: Państwo Watykańskie.

Watykan jest miastem-państwem o ustroju znanym jako monarchia teokratyczna. Terytorium Watykanu stanowi enklawę na terytorium Włoch, mieszczącą się w granicach administracyjnych Rzymu. Watykan jest siedzibą Stolicy Apostolskiej (Sedes Apostolica, Sancta Sedes) - władz Kościoła Katolickiego, tzn. urzędu papieskiego wraz z osobą papieża oraz urzędów Kurii Rzymskiej. Stolica Apostolska, połączona z Watykanem unią personalną i funkcjonalną (ale będąca odrębnym podmiotem prawa międzynarodowego), sprawuje w Watykanie wyłączną i suwerenną władzę oraz jurysdykcję.

Watykan jest najmniejszym pod względem powierzchni państwem na świecie (0,44 km2). Liczba ludności wynosi ok. 1 tys. Watykan nie ma oficjalnego języka urzędowego, choć w praktyce przedstawiciele Watykanu używają wyłącznie języka włoskiego, podczas gdy Stolica Apostolska - najczęściej łaciny. Jednostką monetarną jest euro. Domena internetowa - .va. Kod samochodowy - SCV. Kod telefoniczny +379.

Turystyczne atrakcje Watykanu omówione są w witrynie a41.pl na stronie Watykan.

Informacje dodatkowe
  • Warto wiedzieć, że poprzedniem Watykanu jako siedziby Stolicy Apostolskiej było tzw. Państwo Kościelne, którego historia sięga połowy VIII wieku, gdy ówczesny król Franków, Pepin Mały, w wyniku układu politycznego z ówczesnym papieżem Stefanem II (wzamian za zalegalizowanie jego wcześniejszej koronacji, mimo przejęcia władzy w wyniku uważanej za zamach stanu detronizacji ostatniego króla z dynastii Merowingów, Childeryka III), wystąpił przeciwko Longobardom i po zwycięskich kampaniach wojennych przeprowadzonych w 754 i 756 roku odebrał Longobardom część zajętych przez nich terenów na Półwyspie Apenińskim (w tym tzw. egzerchat Rawenny, rejon Rimini, Pesaro i Ankony) i przekazał je papieżowi, tworząc w ten sposób nowe państwo, znane jako Państwo Kościelne, Patrimonium Sancti Petri (z papieżem jako niezależnym politycznie od Bizancjum władcą świeckim), istniejące później formalnie (z przerwami w okresie napoleońskim, w latach 1849-1850 i w latach 60. XIX wieku) aż do drugiej połowu XIX wieku. Przestało istnieć w 1871 roku, po zjednoczeniu Włoch, zajęciu Rzymu przez wojska Garibaldiego i uznaniu Rzymu za stolicę państwa.

    Ówczesny papież, Pius IX, nie uznał likwidacji Państwa Kościelnego, ogłaszając się "więźniem Watykanu". Spór między Stolicą Apostolską a Włochami zakończyły dopiero tzw. traktaty laterańskie, podpisane 11 lutego 1929 roku przez papieskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Gasparriego reprezentującego papieża Piusa XI i premiera faszystowskiego rządu Włoch, Benito Mussoliniego, ustanawiające na terenie wokół Bazyliki św. Piotra, w granicach do dziś obowiązujących, istnienie suwerennego Państwa Watykańskiego.