Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

szczyty i przełęcze
Słowacja

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy położonych na terenie Słowacji masywów górskich, szczytów i wysokich przełeczy, uważanych za samoistne cele turystyczne lub ważne elementy godnych uwagi rejonów turystycznych. Jeśli w witrynie a41.pl istnieje odpowiednia osobna strona poświęcona danemu szczytowi lub przełęczy, dodajemy stosowny odsyłacz.

Gerlach

Gerlach / Gerlachovský štít (2655 m) - to szczyt w słowackich Tatrach Wysokich. Jest najwyższym szczytem Tatr i całych Karpat, a także najwyższym szczytem Słowacji. Pierwsze wejście: prawdopodobnie 1834 rok. Pierwsze wejście zimowe: 1905 rok (Janusz Chmielowski i Károly Jordán z przewodnikami, z których jednym był Klemens Bachleda).

Masyw Gerlacha (w części źródeł używana jest też nazwa "Gierlach") leży w bocznej grani Tatr Wysokich, odchodzącej od grani głównej w Zadnim Gerlachu (Zadný Gerlach, 2637 m), położonym między Batyżowieckim Szczytem (Batizovský štít, 2448 m) a Małą Wysoką (Východná Vysoká, 2429 m). Nie ma znakowanego szlaku turystycznego prowadzącego na szczyt Gerlacha. Wejście jest możliwe tylko dla osób o odpowiedniej kondycji i doświadczeniu oraz tylko z uprawnionym przewodnikiem. Można iść od Schroniska Wielickiego albo przez tzw. Wielicką Próbę (kilkunastometrową eksponowaną ściankę) na przełączkę w pobliżu wierzchołka Małego Gerlacha i stąd na wierzchołek, albo najpierw tzw. Magistralą do Batyżowieckiego Stawu i stamtąd, przez tzw. Batyżowiecką Próbę (kilkumetrową eksponowaną ściankę) do połączenia z drogą opisaną wcześniej i nią na szczyt. Na obu drogach są ubezpieczenia, trzeba jednak być zdolnym do pokonywania znacznych trudności w warunkach dużej ekspozycji.

więcej informacji


Łomnica

ŁOMNICA
(2634 m)
widok z Hrebienoka
fot. PL
Łomnica / Lomnický štít (2634 m) - to drugi pod względem wysokości po Gerlachu szczyt w słowackich Tatrach Wysokich, słynący z rozległej panoramy roztaczajacej się z wierzchołka. Na szczyt można wyjechać kolejką linową z Tatrzańskiej Łomnicy. Pierwsze potwierdzone turystyczne wejście: 17 sierpnia 1793 roku (Robert Townson z dwoma towarzyszącymi mu miejscowymi myśliwymi). Pierwsze wejście zimowe: 27 grudnia 1891 roku (Theodor Wundt z przewodnikiem).

Łomnica leży w grani bocznej odgałęziającej się od głównej grani Tatr w kierunku południowo-wschodnim w jednym ze szczytów należących do masywu Baranich Rogów (2526 m). Ścianami Łomnicy (zachodnią, wschodnią i północną) prowadzi wiele dróg wspinaczkowych, w tym trudnych i bardzo trudnych. Istnieje możliwość turystycznego wejścia na szczyt Łomnicy - od Łomnickiego Stawu wyciągiem na Łomnicką Przełęcz i następnie pieszo na wierzchołek. Droga od przełęczy nie jest długa, ale jest trudna technicznie i orientacyjnie, nieoznakowana. Mogą się na nią zatem wybrać wyłącznie turyści z odpowiednim doświadczeniem górskim i odpowiednio wposażeni, a ponadto wejście jest dozwolone tylko z uprawnionym przewodnikiem.

więcej informacji


Lodowy Szczyt

Lodowy Szczyt / Ľadový štít (2628) - to najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich (zarówno Gerlach, jak Łomnica, leżą w graniach bocznych), zwany tak z uwagi na czesto długo zalegające na jego północnych zboczach pola śniegowe. Pierwsze wejście: John Ball z twoarzyszami w 1843 roku; pierwsze wejście zimowe 28 grudnia 1891 roku przez Theodora Wundta i przewodnika Jakoba Horvaya uważane jest za jedno z najwybitniejszych osiągnięć taternictwa XIX wieku.

Szczyt leży między Doliną Jaworową (od strony północno-zachodniej) i Doliną Małej Zimnej Wody (od strony południowo-wschodniej). Na południe od Lodowego Szczytu leży Mały Lodowy Szczyt (2461), oddzielony od Lodowego Szczytu położoną na wysokości 2372 m Lodową Przełęczą, przez którą prowadzi oznakowany szlak turystyczny lączący Dolinę Małej Zimnej Wody z Doliną Jaworową. Sam szczyt jest także dostępny turystycznie, ale droga (granią północno-wschodnią) jest trudna, nieoznakowana, i można się na nią wybrać tylko z uprawnionym przewodnikiem. Szczyt słynie z widoku.Wysoka

Wysoka / Vysoká (2559) - to szczyt położony w grani głównej Tatr po stronie słowackiej. Ma dwa wierzchołki, rozdzielone Przełączką w Wysokiej (Štrbina vo Vysokej) o prawie równej wysokości. Pierwsze wejście: Mór Déchy z dwoma przewodnikami w 1874 roku.

Wysoka, uważana za jeden z najpiękniejszych szczytów tatrzańskich, leży między Rysami (2503 m) a Gankiem (2462 m); od Rysów oddziela ją przełęcz Waga (2336), a od Ganku - Rumanowa Przełęcz (2282 m). Do przełęczy Waga można dojść od strony słowackiej oznakowaną łatwą ścieżka. Droga na szczyt Wysokiej od przełęczy Waga jest nieoznakowana, bardzo trudna technicznie i orientacyjnie, eksponowana, i mogą się na nią wybrać tylko najbardziej doświadczeni turyści, w towarzystwie uprawnionego przewodnika.Rysy

RYSY
(2503 m)
wierzchołek główny widziany z granicznego wierzchołka północno-zachodniego
fot. MM2
Rysy (2503 m) - to masyw górski w Tatrach Wysokich, położony na granicy polsko-słowackiej, w głównej grani Tatr. Najwyższy z trzech wierzchołków Rysów (zwany środkowym), piętnasty co do wysokości w Tatrach, wznoszący się na wysokość 2503 m n.p.m., znajduje się w całości na terenie Słowacji; graniczny wierzchołek północno-zachodni, wysoki na 2499 m n.p.m., jest najwyższym szczytem Polski. Pierwsze znane wejście na szczyt Rysów miało miejsce w 1840 roku (Eduard Blásy z przewodnikiem Jánem Rumanem Driečnym starszym).

Rysy leżą w odległości nieco ponad 20 km w linii prostej na południowy wschód od Zakopanego i ok. 10 km na północ od miejscowości Szczyrbskie Jezioro (Štrbské Pleso), położonej na wysokości 1315–1385 m n.p.m. na południowym brzegu jeziora o tej samej nazwie (Štrbské pleso) u podnóża Tatr Wysokich na Słowacji.

Rysy należą do najpopularniejszych szczytów tatrzańskich. Poza tym, że jest to najwyższy szczyt w Polsce oraz najwyższy szczyt w Tatrach, na który prowadzi znakowany szlak turystyczny (drogami bez znaków można chodzić w Tatrach Słowackich tylko z uprawnionym przewodnikiem TANAP), Rysy, dzięki korzystnemu położeniu, są - jak się uważa - najlepszym w całych Tatrach punktem widokowym: przy dobrej pogodzie można stąd zobaczyć ok. 80 szczytów tatrzańskich, wiele dolin i kilkanaście większych stawów (a także odległe inne grupy górskie, jak Tatry Niżne czy Beskidy Zachodnie).

więcej informacji