Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Orla Perć
Polska, Tatry(➤ mapka)(➤ mapka)
Orla Perć (English: Eagle's Path) is one of the most difficult mountain trails in the Polish Tatra Mountains, accessible for tourists. It links the Zawrat pass (2,159 m) and the Krzyżne pass (2,112 m), with the Kozi Wierch at 2,291 m as the highest point.


Szlak turystyczny w polskich Tatrach Wysokich, biegnący wzdłuż długiego odcinka wschodniej grani Świnicy , od przełęczy Zawrat (2159 m) do przełęczy Krzyżne (2112 m). Szlak, w wielu miejscach eksponowany i ubezpieczony (łańcuchy, klamry, drabinki), jest jednym z najpopularniejszych szlaków w Tatrach Polskich, mimo że jest też jednym z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych (wypadki śmiertelne). Został wytrasowany w pierwszej dekadzie XX wieku, z inicjatywy Franciszka Henryka Nowickiego (1864-1935), poety, taternika i działacza politycznego, nakładem Towarzystwa Tatrzańskiego oraz księdza Walentego Gadowskiego (1861-1956).

ORLA PERĆ
widok ze Skrajnego Granatu na Pośredni i Zadni, dalej grań Czarnych Ścian i Koziego Muru, w głębi w środku Kozi Wierch, z prawej Kozia Przełęcz Wyżnia i Kozie Czuby
fot. MM2
Za początek szlaku, oznakowanego kolorem czerwonym, uważa się przełęcz Zawrat (do niedawna szlakiem Orlej Perci można było iść w dowolnym kierunku, jednak od 2007 roku na odcinku od Zawratu do Koziego Wierchu obowiązuje ruch jednokierunkowy, z zachodu na wschód). Punktem końcowym jest przełęcz Krzyżne (2112 m). Do najważniejszych szczytów i przełęczy położonych na trasie Orlej Perci należą: Mały Kozi Wierch (228 m), Kozia Przełęcz (2137 m), Kozi Wierch (2291 m), Przełączka nad Dolinką Buczynową (2225 m), trzy wierzchołki Granatów - Zadni (2240 m), Pośredni (2234 m) i Skrajny (2225 m), Orla Baszta (2177 m), Wielka Buczynowa Turnia (2182 m) oraz Mała Buczynowa Turnia (2172 m). Szlak miejscami prowadzi granią, ale częto, z uwagi na ukształtowanie terenu, biegnie trawersem po jednej lub drugiej stronie grani, omijając wierzchołki.

Najlepszymi punktami wypadowymi dla wycieczek w rejon Orlej Perci są schronisko "Murowaniec" na Hali Gąsienicowej i oznaczone markerem schronisko nad Przednim Stawem Polskim w Dolinie Pięciu Stawów. Punktami, do których można dojść do Orlej Perci z dolin, są: Zawrat, Kozia Przełęcz, Kozi Wierch, Przełączka nad Dolinką Buczynową, Zadni Grant, Skrajny Granat i Krzyżne. Na Zawrat można wejść z Hali Gąsienicowej za znakami niebieskimi drogą biegnącą wschodnią odnogą Doliny Gąsienicowej - markery i oznaczają odpowiednio Czarny Staw Gąsienicowy (1624 m) i Zmarzły Staw (1788 m); czas przejścia ok. 2 godz., na odcinku od Zmarzłego Stawu do przełęczy umiarkowane trudności techniczne, miejscami ekspozycja, ubezpieczenia. Droga na Zawrat z Doliny Pięciu Stawów - bez trudności, znaki niebieskie, 1.30 godz. Do niedawa można było dojść do Zawratu ze Świnicy trawersując południowe zbocza Gąsienicowej Turni, a potem Niebieskiej i Zawratowej Turni; z powodu obrywu skalnego w 2018 roku szlak ten został zamknięty. Na Krzyżne można wejść zarówno z Hali Gąsienicowej (przez Dolinę Pańszczycy ), jak z Doliny Pięciu Stawów bez trudności - z Hali Gąsienicowej za znakami żółtymi 2.30 godz., z Doliny Pięciu Stawów do rozstaju dróg w pobliżu Wielkiego Stawu Polskiego (1665 m) za znakami niebieskimi, następnie za znakami żółtymi, 2 godz. Na Kozią Przełęcz z Hali Gąsienicowej 2 godz. (znaki niebieskie, potem żółte, niewielkie trudności, ubezpieczenia), z Doliny Pięciu Stawów 1.40 godz. (znaki niebieskie, potem żółte, niewielkie trudności, miejscami ekspozycja, ubezpieczenia). Na Kozi Wierch można wejść z Doliny Pięciu Stawów (niewielkie trudności techniczne na ostatnim odcinku, gdy szlak pokrywa się z odcinkiem Orlej Perci) za znakami niebieskimi do rozstaju dróg w pobliżu Wielkiego Stawu Polskiego, następnie za znakami czarnymi - od schroniska 1.35 godz. Z Hali Gąsienicowej można też dojść do Orlej Perci drogą prowadzącą Żlebem Kulczyńskiego, osiągającą grań w pobliżu Przełączki nad Dolinką Buczynową (znaki kolejno niebieskie, żółte, zielone i czarne, dość trudno, ekspozycja, ubezpieczenia, ok. 2 godz.), do miejsca w pobliżu wierzchołka Zadniego Granatu (znaki kolejno niebieskie, żółe i zielone, bez trudności, 2.15 godz.), a także na Skrajny Granat (znaki niebieskie, od Czarnego Stawu Gąsienicowego żółte, droga poczatkowo łatwa, później nieco trudniejsza, w klku miejscach ubezpieczona, 2.15 godz.). Na odcinku między Skrajnym Granatem a Krzyżnem nie ma miejsc, w których można zejść ze szlaku.

Przejście całego szlaku (w warunkach letnich - w zimie droga nie jest dostępna dla turystów) zajmuje od 6 do 8 godzin. Dlatego zazwyczaj dzieli się wyprawę na co najmniej dwa odcinki - od Zawratu do Granatów i od Granatów do Krzyżnego. Należy podkreślić, że w dobrych warunkach (przy suchej skale i pełnej widoczności) Orla Perć nie powinna przekraczać możliwości przeciętnego turysty, pod warunkiem, że będzie on sprawny fizycznie oraz odpowiednio przygotowany i wyposażony; jednak w złych warunkach (oblodzenie, brak widoczności zagrażający zgubieniem szlaku) droga staje się niezwykle trudna i niebezpieczna i w takich warunkach próba przejścia szlaku, nawet przez osoby dobrze przygotowane, nie powinna być podejmowana.

Uwaga. Nieco więcej informacji o poszczególnych odcinkach Orlej Perci można znaleźć odpowiednio na stronach Zawrat, Kozi Wierch i Granaty. Należy jednak mieć na uwadze, że zamieszczone tam informacje mają charakter bardzo ogólny i nie mogą w żadnej mierze zastąpić profesjonalnego przewodnika lub/i mapy.

ORLA PERĆ
w środku przełęcz Zawrat, z lewej poczatkowy odcinek Orlej Perci, z prawej w głębi Zawratowa Turnia i fragment początkowego odcinka wschodniej grani Świnicy
fot. MM2