Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

Katania

Włochy, Sycylia (➤ mapka)(➤ mapka)
Miasto we Włoszech, na Sycylii, położone nad Morzem Jońskim, 98 km na południe od Messyny , 65 km na północ od Syrakuz (➤ mapka)(➤ mapka). Katania jest dużym miastem (ok. 300 tys. mieszkańców), pod względem wielkości drugim (po Palermo) na Sycylii i dziesiątym we Włoszech, stolicą prowincji o tej samej nazwie, ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem komunikacyjnym, tradycyjnym centrum kulturalnym i artystycznym, a z uwagi na liczne zabytki bardzo popularnym celem turystycznym. Szczególną cechą Katanii jest związek jej dziejów z aktywnością pobliskiej Etny (która wyznacza też koloryt miasta, zbudowanego w dużej części z kamienia lawowego) oraz powtarzającymi się co pewien czas w regionie trzęsieniami ziemi. Ostatnie wielke katastrofy miały miejsce w wieku XVII: w 1669 roku miała miejsce wielka erupcja wulkanu (z kraterów w pobliżu Nicolosi) powodująca ogromne zniszczenia Katanii przez spływającą lawę, natomiast w 1693 roku doszło do katastrofalnego trzęsienia ziemi, które zniszczyło całą południowo-wschodnią część Sycylii. Miasto zostało odbudowane w XVIII wieku, a ponieważ później tak wielkich zniszczeń już nie było, widzimy je dziś jako miasto barokowe; ślady epok wcześniejszych albo zostały całkowicie zniszczone, albo przykryte Katanią XVIII-wieczną.

KATANIA
Piazza Duomo, z prawej katedra, z lewej Badia di Sant'Agata
fot. PL
Uważa się, że Katania została założona ok. 730 roku p.n.e., jako kolonia grecka zwana Κατάνη, przez Greków z Chalkis (którzy wcześniej osiedlili się m.in. w Giardini-Naxos i prawdopodobnie stamtąd rozpoczęli ekspansję na południe). Starożytna historia Katanii była początkowo, w okresie greckim, dość burzliwa - z okresami niezależności, podporządkowania Syrakuzom, sojuszów z Ateńczykami, ale także krótkotrwałych sojuszów z Kartaginą. W czasie pierwszej wojny punickiej Katania - jako jedno z pierwszych miast na Sycylii - opowiedziała się po stronie Rzymu; przyjmuje się, że od 263 roku p.n.e. pozostawała w rękach najpierw Republiki, potem Cesarstwa Rzymskiego, przeżywając wówczas okres względnego spokoju i dobrobytu.


Po upadku Cesarstwa Rzymskiego miasto wpadło w ręce najpierw Wandali, następnie Ostrogotów, potem na dłuższy czas przeszło pod panowanie Bizancjum (pozostając siedzibą bizantyjskiego zarządcy Sycylii). Poźniej z kolei, do roku 1072, panowali w Katanii Arabowie, następnie Normanowie, Hohenstaufowie i Andegaweni. Podczas tzw. nieszporów sycyllijskich w 1282 roku Katania była jednym z głównych ośrodków buntu przeciwko Andegawenom. Po zwycięstwie Hiszpanów Piotr Aragoński został koronowany na króla Sycylii właśnie w Katanii, a miasto stało się siedzibą króla i siedzibą parlamentu. W XV wieku wprawdzie Katania straciła tę funkcję, gdy powstało większe (niż sama Sycylia) Królestwo Aragonii, a Sycylia spadła do roli prowincji; miasto jednak pozostało znaczącym ośrodkiem politycznym, godpodarczym i kulturalnym przez cały długi okres hiszpańskiej dominacji na wyspie, trwający aż do czasów, gdy zapoczątkowane zostały procesy prowadzące do zjednoczenia Włoch.

KATANIA
Fontana dell'Elefante
fot. PL
Głównym placem miasta i punktem, od którego najlepiej zaczynać zwiedzanie Katanii, jest Piazza Duomo , plac położony stosunkowo niedaleko od portu (oznaczonego markerem na jednej z mapek zamieszczonych niżej). Przy Piazza Duomo lub w jego pobliżu zgrupowane są wszystkie najważniejsze zabytki Katanii. Po wschodniej stronie placu wznosi się katedra - Duomo (Cattedrale di Sant'Agata). Po przeciwnej stronie Via Vittorio Emanuele II, ulicy ograniczającej Piazza Duomo od północy, stoi opactwo Badia di Sant'Agata . Na samym placu, po stronie zachodniej, stoi Fontana dell'Elefante , a po przeciwnej stronie Via Vittorio Emanuele II - Palazzo degli Elefanti , siedziba władz miejskich. Z południa na północ przez Piazza Duomo biegnie Via Etnea , najelegantsza ulica Katanii. Jej południowym końcem jest Porta Uzeda - brama z 1696 roku, przez którą przechodzi się do dzielnicy portowej. Idąc z kolei Via Etnea z Piazza Duomo na północ, w kierunku Piazza Stesicoro (zob. niżej) i Villa Bellini , dochodzi się szybko do Piazza dell'Università , z budynkiem (założonej w 1434 roku) uczelni po zachodniej stronie placu, i budynkiem zwanym Palazzo San Giuliano - po wschodniej. Zaraz za Piazza dell'Università, po lewej stronie Via Etnea, warto zwrócić uwagę na piekną fasadę kolegiaty Santa Maria della Consolazione z XVIII wieku. W pobliżu południowo-zachodniego rogu Piazza Duomo stoi Fontana dell'Amenamo .

W odległości ok. 400 m na północny wschód od Piazza Duomo znajduje się inny plac, Piazza Vincenzo Bellini , nazwany tak od nazwiska znanego katańskiego kompozytora romantycznego (autora Normy, Lunatyczki i Purytanów). Po zachodniej stronie placu stoi budynek Teatro Bellini , z salą uchodzącą za oferującą jedne z najlepszych na świecie warunki akustyczne (w innym miejscu, przy Piazza San Francesco d'Assisi 3, w domu, w którym urodził się kompozytor, czynne jest Muzeum Belliniego, oznaczone markererm na jednej z mapek zamiedszczonych niżej). Na południe od Piazza Bellini stoi Palazzo Biscari . Z kolei ok. 200 m na zachód od Piazza Duomo leży Piazza San Francesco d'Assisi , przy którym stoi kościół San Francesco . Od placu San Francesco na północ biegnie jedna z najbardziej interesujących ulic Katanii - Via Crociferi . O Piazza San Francesco i leżących w pobliżu zabytkach (w tym zabytkach rzymskich) zob. niżej.

Będąc w Katanii warto też pamiętać o kilku ważnych zabytkach leżących nieco dalej od cetrum.
  • Ok. 600 m na zachód od Piazza Duomo (należy iść Via Vittorio Emanuele II i po ok. 500 m skręcić w prawo w Via Quartarone), przy Piazza Dante, wznosi się San Nicolò l'Arena - ogromny zespół obiektów sakralnych składający się z kościoła (zbudowanego na miejscu klasztoru benedyktynów zniszczonego podczas wybuchu Etny w 1669 roku i zniszczonego parędziesiąt lat poźniej, w 1693 roku, podczas wielkiego trzęsienia ziemi, a na początku XVIII wieku odbudowanego) oraz klasztoru. Szczególną atrakcją jest niedawno (w 1996 roku) odrestaurowany jeden z największych w Europie zegarów słonecznych zbudowany w połowie XIX wieku.
  • Niecałe 500 m na południowy zachód od Piazza Duomo stoi Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia) - kwadratowy zamek z czterema wieżami w narożach, jeden z nielicznych zachowanych średniowiecznych zabytków Katanii, pochodzący z pierwszej połowy XIII w. (przebudowany w XVI w.), zbudowany dla Fryderyka II Hohenstaufa. Zamek stoi na wzgórzu; pierwotnie podobno stał nad brzegiem morza, ale podczas erupcji Etny w 1669 roku został otoczony przez lawę i w ten sposób od brzegu niejako odsunięty. Część zamku zajmuje muzeum z galerią malarstwa.
  • Villa Bellini - to położony na wzgórzu park z egzotyczną roślinnością; rozciąga się stąd interesujący widok na miasto i na Etnę.


KATANIA
fasada katedry
fot. PL
Bodaj najważniejszym zabytkiem Katanii jest katedra (Duomo di Catania, Cattedrale di Sant'Agata) - stojący przy Piazza Duomo trzynawowy, zbudowany na planie krzyża łacińskiego główny kościół w Katanii, poświęcony św. Agacie, patronce miasta. Świątynia została zbudowana w XI wieku przez Rogera I; w znacznym stopniu zniszczona w trzęsieniu ziemi z 1693 roku, została zrekonstruowana. Kluczową rolę odegrał tu, podobnie jak w całym procesie odbudowy miasta po wspomnianym trzęsieniu, architekt Giovanni Battista Vaccarini (1702-1768); jego dziełem jest w szczególności uchodząca za arcydzieło barokowa fasada świątyni, zwrócona ku zachodowi.

W przestronnym, niezwykle bogato wyposażonym wnętrzu warto zwrócić uwagę m.in. na główny ołtarz w stylu normańskim z rzeźbionymi stallami z XVI wieku, trzy kaplice - Cappella della Madonna (gdzie są nagrobki kilku członków aragońskiej rodziny panującej), Cappella di Sant'Agata (gdzie za drzwiami po lewej stronie przechowywane są relikwie świętej) i Cappella del SS. Crocefisso (z dużym krucyfiksem i posągami Martki Boskiej i św. Jana Chrzciciela, z drugiej połowy XVI wieku), Drogę Krzyżową, chrzcielnicę z XV wieku (w niszy w prawej nawie) a także na stele nagrobną Belliniego oraz nagrobki biskupów Katanii (w tym biskupa Pietra Gallettiego, zmarłego w 1757 roku).
KATANIA
Badia di Sant'Agata
fot. PL
Opactwo Badia di Sant'Agata - to również arcydzieło Vaccariniego, powstałe w latach 1735-1767 i stanowiące jeden z najważniejszych zabytków barokowej Katanii.

Swiątynia, zbudowana na planie krzyża greckiego, z imponującą kopułą, stoi przy Via Vittorio Emanuele II, naprzeciwko północnej fasady katedry, w miejscu wcześniejszego zespołu sakralnego poświęconego św. Agacie, zniszczonego w trzęsieniu ziemi z 1693 roku. Uwagę zwracają zaokrąglone linie fasady, z gzymsem zwieńczonym trójkątnym tympanonem.

Warte zwiedzenia jest wnętrze - przejrzyste, z białymi ścianami, ale bogato zdobione, z kilkoma wartościowymi dziełami sztuki.
KATANIA
Fontana dell'Elefante i budynek Palazzo degli Elefanti
fot. PL
W północno-zachodniej części Piazza Duomo stoi Fontana dell'Elefante - symbol Katanii, zwany też U'liotru, zbudowany przez Vaccariniego w 1736 roku na wzór rzymskiego obelisku z Piazza della Mnerva. W basenie fontanny, na wysokim cokole stoi słoń wyrzeźbiony z kamienia lawowego z czasów rzymskich, dźwigający pokryty hieroglifami obelisk przywieziony z Egiptu, z umieszczonymi na szczycie kulą ziemską, krzyżem i insygiami św. Agaty.

Po przeciwnej stronie Via Vittorio Emanuele II stoi widoczny na zdjęciu bydynek zwany Palazzo degli Elefanti (także dzieło Vaccariniego) - obecnie siedziba władz miejskich.

KATANIA
Fontana dell'Amenano
fot. PL
Południowy bok Piazza Domo stanowi fasada Palazzo dei Chierici. Od wschodu budynek ten wychodzi na odcinek Via Etnea biegnący od katedry do Porta Uzeda , natomiast od zachodu, w pobliżu miejsca, gdzie zaczyna się Via Garibaldi, stoi kolejna fontanna - Fontana dell'Amenamo.

Amenamo - to podziemna rzeka płynąca pod Katanią i pojawiająca się tylko w kilku miejscach, np. w sadzawce w teatrze rzymskim i właśnie tu, w fontannie o tej samej nazwie. Na uliczkach i placykach za Fontana dell'Amenamo codziennie rano odbywa się barwny targ rybny - Mercato della Pescheria, którego atmosfera przypomina atmosferę bazarów Afryki Pólnocnej czy Bliskiego Wschodu, co dla amatorów może stanowić szczególną atrakcję turystyczną.

KATANIA
Palazzo Biscari
fot. PL
W odległości ok. 300 m od Piazza Duomo na wschód, miedzy Via Museo Biscari od północnego wschodu a Via Dusmet (dokładniej: Via Beato Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet) od południowego zachodu stoi niewysoki, ale zajmujący dość dużą powierzchnię Palazzo Biscari, z zewnątrz niezbyt imponujący i wyglądający na nieco zaniedbany (choć zdobienia elewacji, zwłaszcza od strony Via Dusmet, zwracają uwagę), ale uchodzący za najpiękniejszy budynek świecki w Katanii.

Budowę zaczęto po trzęsieniu ziemi w 1693 roku i prowadzono przez prawie 100 lat, tworząc największą prywatną rezydencję w mieście (dziś część pałacu jest w rękach prywatnych, część zajmują biura; część można zwiedzać).


Idąc z Piazza Duomo ulicą Via Vittorio Emanuele II w kierunku zachodnim, po ok. 200 m dochodzi się do nieregularnego Piazza San Francesco d'Assisi . Od wschodu stoi przy placu barokowy kościół San Francesco d'Assisi , w którym przechowywane są wykonane z drewna i złocone rzeźby zwane candelore, będące symbolami poszczególnych cechów rzemiślniczych, obnoszone w uroczystej procesji w dniu patronki miasta. Od północy plac zamyka Arco di San Benedetto , łączący Badia Grande i Badia Piccola (być może autorstwa Vaccariniego). Za Arco di San Benedetto zaczyna się Via Crociferi , jedna z najpiękniejszych i najbardziej interesujących ulic Katanii, z licznymi barokowymi budowlami i kościołami: po lewej stronie San Benedetto i San Francesco Borgia , po prawej San Giuliano .

Nieco na zachód od placu można zobaczyć ukryte wśród poźniejszej zabudowy pozostałości Teatro Greco-Romano - teatru z czasów rzymskich (ale prawdopodobnie zbudowanego na miejscu wcześniejszego teatru greckiego) obliczonego na 7 tys. widzów oraz - jeszcze nieco dalej na zachód - pozostałości odeonu .
Idąc z Piazza Duomo ulicą Via Etnea na północ po ok. 550 m dochodzi się do Piazza Stesicoro - dużego podłużnego (położonego równoleżnikowo) placu, gdzie zachowały się resztki rzymskiego amfiteatru z II w. n.e. (częściowo przykrytego późniejszą zabudową). Od zachodu plac zamyka kościół San Biaggio (Sant'Agata alla Fornace ) pochodzący z XVIII w., ale zbudowany na miejscu kaplicy poświęconej patronce Katanii, św. Agacie, która podobno w tym właśnie miejscu zginęła w 251 roku n.e. śmiercią męczeńską, spalona w jednym z ceglanych pieców, które funkcjonowały w tym rejonie w czasach rzymskich. W pobliżu jest też inny kościół, zwany Sant'Agata al Carcere, zbudowany na miejscu więzienia rzymskiego, w którym przetrzymywano św. Agatę przed śmiercią.

Informacje dodatkowe
  • Drugim, obok Vincenza Belliniego, wybitnym twórcą związnym z Katanią, był pisarz Giovanni Verga (autor m.in. I Malavoglia). W mieszkaniu, które przez wiele lat pisarz zajmował i w którym umarł, na drugim piętrze XIX-wiecznej kamienicy (zwanej dziś Casa di Verga) przy Via Sant'Anna 8, urządzono muzeum, w którym można zobaczyć pamiątki po pisarzu.


Galeria zdjęć

KATANIA
Piazza Duomo i katedra z lewej Badia di Sant'Agata przy Via Vittorio Emanuele II
fot. PL
KATANIA
Duomo, fasada główna (zachodnia) i północna
fot. PL
KATANIA
Badia di Sant'Agata widziana z Piazza Duomo
fot. PL
KATANIA
Piazza Duomo
fot. AL

KATANIA
Duomo
fot. AL
KATANIA
Piazza Duomo, Palazzo degli Elefanti
fot. PL
KATANIA
Porta Uzeda widziana z Piazza Duomo
fot. AL
KATANIA
Piazza Duomo, fasada Palazzo dei Chierici
fot. PL

KATANIA
Badia di Sant'Agata widziana z Piazza Duomo
fot. PL
KATANIA
fasada katedry, detal
fot. PL
KATANIA
Badia di Sant'Agata, fragment fasady
fot. PL
KATANIA
Badia di Sant'Agata
fot. AL

KATANIA
Badia di Sant'Agata
fot. AL
KATANIA
Badia di Sant'Agata, fragment fasady
fot. AL
KATANIA
Fontana dell'Elefante
fot. AL
KATANIA
fasada Kolegiaty Santa Maria della Consolazione przy Via Etnea
fot. PL


KATANIA
Via Etnea
fot. PL
KATANIA
Piazza Università, budynek Uniwersytetu
fot. PL
KATANIA
Palazzo Biscari
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze, ołtarz główny
fot. PL

KATANIA
fragment fasady Palazzo Sangiuliano przy Piazza Università
fot. PL
KATANIA
Duomo, Cappella di Sant'Agata
fot. AL
KATANIA
Duomo, Cappella di Sant'Agata
fot. AL
KATANIA
Duomo, główny ołtarz
fot. PL

KATANIA
Duomo, wnętrze, ołtarz główny
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL

KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, Cappella del SS. Crocefisso
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL


KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL

KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL
KATANIA
Duomo, fragment wnętrza
fot. PL

KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, La Cappella di Sant'Agata
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL

KATANIA
Duomo, La Cappella di Sant'Agata
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL

KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL

KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL
KATANIA
Duomo, wnętrze
fot. PL