Uwaga. Stosujemy pliki cookies. Więcej informacji.

szczyty i przełęcze
Polska

Poniżej zamieszczamy krótkie opisy położonych na terenie Polski masywów górskich, szczytów i wysokich przełeczy, uważanych za samoistne cele turystyczne lub ważne elementy godnych uwagi rejonów turystycznych. Jeśli w witrynie a41.pl istnieje odpowiednia osobna strona poświęcona danemu szczytowi lub przełęczy, dodajemy stosowny odsyłacz.

Rysy (2499 m)

RYSY
(2499 m)
widok z wierzchołka północno-zachodniego w stronę wierzchołka głównego
fot. MM2
Rysy (2499 m) - to masyw górski w Tatrach Wysokich, położony na granicy polsko-słowackiej, w głównej grani Tatr. Najwyższy z trzech wierzchołków Rysów (zwany środkowym), piętnasty co do wysokości w Tatrach, wznoszący się na wysokość 2503 m n.p.m., znajduje się w całości na terenie Słowacji; graniczny wierzchołek północno-zachodni, wysoki na 2499 m n.p.m., jest najwyższym szczytem Polski. Pierwsze znane wejście na szczyt Rysów miało miejsce w 1840 roku (Eduard Blásy z przewodnikiem Jánem Rumanem Driečnym starszym).

Rysy leżą w odległości nieco ponad 20 km w linii prostej na południowy wschód od Zakopanego i ok. 10 km na północ od miejscowości Szczyrbskie Jezioro (Štrbské Pleso), położonej na wysokości 1315-1385 m n.p.m. na południowym brzegu jeziora o tej samej nazwie (Štrbské pleso) u podnóża Tatr Wysokich na Słowacji.

Rysy należą do najpopularniejszych szczytów tatrzańskich. Poza tym, że jest to najwyższy szczyt w Polsce oraz najwyższy szczyt w Tatrach, na który prowadzi znakowany szlak turystyczny (drogami bez znaków można chodzić w Tatrach Słowackich tylko z uprawnionym przewodnikiem TANAP), Rysy, dzięki korzystnemu położeniu, są - jak się uważa - najlepszym w całych Tatrach punktem widokowym: przy dobrej pogodzie można stąd zobaczyć ok. 80 szczytów tatrzańskich, wiele dolin i kilkanaście większych stawów (a także odległe inne grupy górskie, jak Tatry Niżne czy Beskidy Zachodnie).

więcej informacji


Mięguszowieckie Szczyty (2410 m), (2393 m), (2438 m)

MIĘGUSZOWIECKIE SZCZYTY
od lewej: Wołowa Turnia (2373 m), Wołowy Grzbiet, Hińczowa Turnia (2377 m), Mięguszowiecki Szczyt Czarny (2410 m), Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (2307 m), Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (2393 m), Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia (2330 m), Mięguszowiecki Szczyt Wielki (2438 m), Hińczowa Przełęcz (2323 m), Cubryńska Strażnica (2335 m), Cubryna (2376 m), Mniszek (2045 m), Mnich (2068 m)
widok z okolic schroniska nad Morskim Okiem
fot. PL
Mięguszowieckie Szczyty (nazwa słowacka: Mengusovské štíty) - to grupa trzech szczytów położonych na granicy polsko-słowackiej, w głównej grani Tatr Wysokich, na odcinku między kotliną Morskiego Oka w Dolinie Rybiego Potoku po stronie polskiej i Doliną Mięguszowiecką po stronie słowackiej. Najwyższy z tych trzech szczytów, Mięguszowiecki Szczyt, wznosi się na wysokość 2438 m i jest drugim, po Rysach, najwyższym szczytem Polski. Na południowy wschód od Mięguszowieckiego Szczytu, oddzielony od niego Mięguszowiecką Przełęczą Wyżnią, leży Mięguszowiecki Szczyt Pośredni (2393 m), a jeszcze dalej, Mięguszowiecki Szczyt Czarny (2410 m). Przełęcz między tymi dwoma ostatnimi szczytami, położona na wysokości 2307 m, nosi nazwę Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem.

W północnych ścianach Mięguszowieckich Szczytów biegnie wiele dróg wspinaczkowych, w tym drogi uważane za jedne z najtrudniejszych w Tatrach. Żaden z Mięguszowieckich Szczytów nie jest dostępny turystycznie.

Dostępna jest natomiast wspomniana wyżej Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem (2307 m), na którą od strony słowackiej prowadzi łatwa ścieżka (choć nieoznakowana, co oznacza, że można się na nią wybrać tylko w towarzystwie uprawnionego przewodnika), zaś od strony polskiej - oznakowany szlak turystyczny, uważany za jeden z trudniejszych w Tatrach Polskich, miejscami eksponowany i w złych warunkach pogodowych niebezpieczny.(➤ mapka)(➤ mapka)


więcej informacji w przygotowaniuMIĘGUSZOWIECKI SZCZYT CZARNY
(2410 m)
fot. PL
MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT POŚREDNI
(2393 m)
fot. PL
MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT WIELKI
(2438 m)
fot. PL
MIĘGUSZOWIECKIE SZCZYTY
od lewej: Czarny (2410 m), Pośredni (2393 m), Wielki (2438 m)
fot. PL


Świnica (2301 m)

ŚWINICA
(2301 m)
fot. MM1
Świnica (2301 m) - to masyw górski w Tatrach Wysokich, położony na granicy polsko-słowackiej, w głównej grani Tatr. Pierwsze wejście: 22 lipca 1867 roku (przewodnik Maciej Sieczka). Słynący z widoków szczyt Świnicy jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Tatrach.

Świnica leży w odległości ok. 10 km w linii prostej na południowy wschód od Zakopanego i niewiele ponad 2 km (w linii prostej) od Kasprowego Wierchu (1987 m). Jest pierwszym, licząc od zachodu, wybitnym szczytem Tatr Wysokich. Ma dwa wierzchołki, rozdzielone położoną na wysokości 2278 m przełęczą, zwaną Świnicką Szczerbiną Niżnią (w odróżnieniu od Świnickiej Przełęczy Wyżniej, oddzielającej główny wierzchołek Świnicy od Kopy Świnickiej). Niższy wierzchołek Świnicy, wysoki na 2291 m, zwany "taternickim", jest punktem końcowym różnych dróg wspinaczkowych poprowadzonych północnymi i wschodnimi urwiskami Świnicy, i jest niedostępny dla turystów. Wyższy, główny wierzchołek Świnicy, na który prowadzi oznakowany, niezbyt trudny szlak turystyczny, jest szczytem zwornikowym.

więcej informacji


Kozi Wierch (2291 m)

(2291 m)
widok z Doliny Gąsienicowej
fot. PL
Kozi Wierch (2291 m) - to najwyższy szczyt tatrzański w całości położony w Polsce, wznosi się we wschodniej grani Świnicy (2301 m), pomiędzy Doliną Gąsienicową a Doliną Pięciu Stawów Polskich. Za Kozim Wierchem wspomniana grań skręca na północny wschód i następnie na północ, by za masywem Granatów - Zadni (2240 m), Pośredni (2234 m) i zwornikowy Skrajny (2225 m) - przyjąć znowu kierunek wschodni. Wzdłuż grani, od przełęczy Zawrat (2159 m) do Skrajnego Granatu, biegnie pierwszy odcinek trawersującego szczyt Koziego Wierchu szlaku turystycznego znanego jako Orla Perć, dobrze widoczny z Hali Gąsienicowej, ale także m.in. z drogi na Granaty lub na Kościelec (2155 m).

więcej informacjiKOZI WIERCH
(2291 m)
widok na szczyt ze Szpiglasowej Przełęczy (2110 m)
fot. PL
KOZI WIERCH
(2291 m)
widok na szczyt ze Skrajnego Granatu (2225 m)
fot. MM2
KOZI WIERCH
(2291 m)
widok na szczyt z Doliny Gąsienicowej
fot. PL
KOZI WIERCH
(2291 m)
widok na szczyt z przełęczy Krzyżne (2112 m)
fot. PL


Granaty (2240 m), (2234 m), (2225 m)

GRANATY
widok z Doliny Gąsienicowej
fot. PL
Granaty - to masyw górski w polskich Tatrach Wysokich, położony we wschodniej grani Świnicy. Ma trzy wierzchołki: o wysokości odpowiednio 2240 m, 2234 m i 2225 m n.p.m. Pierwsze udokumentowane wejście: 19 września 1867 roku (Eugeniusz Janota, Bronisław Gustawicz i przewodnik Maciej Sieczka).

Trzy wierzchołki Granatów - od północy Zadni Granat (2240 m), Pośredni Granat (2234 m) i Skrajny Granat (2225 m) - leżą w grani odgałęziającej się od głównej grani Tatr na Świnicy. Za główny wierzchołek Granatów uważa się najniższy z trzech, Skrajny Granat (2225 m), z uwagi na jego zwornikowe położenie nad wschodnią odnogą Doliny Gąsienicowej, Doliną Pańszczycy oraz Dolinką Buczynową, niewielką doliną wiszącą będącą bocznym odgałęzieniem Doliny Roztoki.

Wszystkie trzy wierzchołki Granatów leżą na trasie pierwszego odcinka Orlej Perci, drogi turystycznej biegnącej granią Świnicy od przełęczy Zawrat (2159 m) przez Kozi Wierch (2291 m) do Skrajnego Granatu (2225 m). Jednak wierzchołki Granatów, choć bodaj najczęściej są odwiedzane przez turystów podejmujących próbę przejścia drogi Orlą Percią, mogą być też celem osobnej wycieczki. Ze szczytów Granatów, zwłaszcza ze Skrajnego i Zadniego Granatu rozciąga się rozległy i interesujący widok.

więcej informacji


Szpiglasowy Wierch (2172 m)

SZPIGLASOWY WIERCH
(2172 m)
fot. PL
Szpiglasowy Wierch (2172 m) - to masyw górski (nazwa słowacka: Hrubý štít) położony w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej. Najwyższy z kilku wierzchołków masywu, wznoszący się na 2172 m n.p.m. jest szczytem zwornikowym, od którego odchodzi boczna grań północno-wschodnia, w której znajdują się m.in. masywy Miedzianego (2233 m) i dwuwierzchołkowego Opalonego Wierchu (2215 m, 2105 m). Na szczyt można łatwo wejść ze Szpiglasowej Przełęczy (2110 m), oddzielającej go od Miedzianego i dostępnej od strony Doliny Pięciu Stawów albo z Doliny Rybiego Potoku.


SZPIGLASOWY WIERCH
(2172 m)
szczyt
fot. PL
SZPIGLASOWY WIERCH
(2172 m)
widok ze Szpiglasowej Przełęczy (2110 m)
fot. PL
SZPIGLASOWY WIERCH
(2172 m)
widok ze szczytu
w środku Mięguszowiecki Szczyt Wielki (2438 m)
w głebi po lewej: Rysy (2499 m)
fot. PL
SZPIGLASOWY WIERCH
(2172 m)
widok ze Szpiglasowej Przełęczy (2110 m)
fot. PL


Zawrat (2159 m)

ZAWRAT
widok ze Szpiglasowej Przełęczy (2110 m)
fot. PL
Zawrat (2159 m) - to przełęcz w Tatrach Wysokich, między Doliną Gąsienicową a Doliną Pięciu Stawów Polskich. Jedna z najsłynniejszych przełęczy tatrzańskich, niegdyś uważana za trudno dostępną, dziś jeden z najpopularniejszych celów wycieczek po polskiej stronie Tatr.

Leży w długiej grani wybiegającej na wschód ze Świnicy prowadzącej w stronę Koziego Wierchu, za Kozim Wierchem biegnącej na północny wschód i na północ w stronę masywu Granatów, a następnie ponownie na wschód w stronę przełęczy Krzyżne i masywów Koszystej i Wołoszyna. Odcinkiem tej grani od Zawratu do Krzyżnego biegnie najsłynniejszy szlak turystyczny w Tatrach Polskich znany jako Orla Perć, składający się z dwóch części: od Zawratu do Skrajnego Granatu i od Skrajnego Granatu do Krzyżnego.

Przełęcz jest turystycznie dostępna, zarówno od strony Hali Gąsienicowej (umiarkowane trudności techniczne, miejscami ekspozycja, ubezpieczenia), jak od strony Doliny Pięciu Stawów (droga pozbawiona trudności, ale dość monotonna i nadająca się bardziej do zejścia). Z Zawratu rozciąga się interesujący widok na Tatry Wysokie.

więcej informacji


Kościelec (2155 m)

KOŚCIELEC
(2155 m)
widok z Hali Gąsienicowej, w tle z lewej Kozi Wierch (2291 m), z prawej Świnica (2301 m)
fot. MM1
Kościelec (2155 m) - to szczyt położony w Tatrach Wysokich, w północnej grani Zawratowej Turni, dzielącej na dwie gałęzie Dolinę Gąsienicową. Pierwsze znane wejście: Antoni Hoborski w 1845 roku.

Kościelec, wznoszący się 531 metrów ponad powierzchnię Czarnego Stawu Gąsienicowego, większego z dwóch stawów leżących we wschodniej odnodze Doliny Gąsienicowej, powszechnie uważany za jeden z najpiękniejszych szczytów tatrzańskich, wielokrotnie przedstawiany lub przywoływany w taki lub inny sposób w dziełach malarzy, kompozytorów i poetów, należy do tzw. grani Kościelców, do której zalicza się ponadto m.in. Mylną Przełęcz (2096 m), Zadni Kościelec (2162 m), oddzielony od Kościelca Kościelcową Przełęcz (2110 m), a także Przełęcz Karb (1853 m) oraz grań Małego Kościelca. Ścianami Kościelca i Zadniego Kościelca, a także granią, prowadzi wiele popularnych tras wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. Dla turystów dostępny jest wierzchołek Kościelca, na który można wejść znakowanym szlakiem z Przełęczy Karb. Droga, określana niekiedy jako trudna, w rzeczywistości nie przedstawia poważniejszych trudności technicznych (nie ma na niej nawet sztucznych ułatwień, częstych na innych podobnych tatrzańskich szlakach), choć miejscami, zwłaszcza pod samym wierzchołkiem, jest eksponowana, i przy złej pogodzie (przy śliskiej skale) może być niebezpieczna. Ze szczytu rozciąga się interesujący widok na całą Dolinę Gąsienicową i jej otoczenie.

więcej informacji


Krzyżne (2112 m)

KRZYŻNE
(2112 m)
widok w kierunku zachodnim
fot. PL
Krzyżne (2112 m) - to przełęcz we wschodniej grani Świnicy w Tatrach Wysokich, między Doliną Pańszczycy a Doliną Roztoki.
Przełęcz Krzyżne leży w długiej grani wybiegającej na wschód ze Świnicy i prowadzącej przez przełęcz Zawrat w stronę Koziego Wierchu, za Kozim Wierchem biegnącej na północny wschód i na północ w stronę masywu Granatów, a następnie ponownie na wschód w stronę przełęczy Krzyżne, stanowiącej trawiastą rówień, gdzie wspomniana grań rozgałęzia się na granie Koszystej i Wołoszyna. Odcinkiem tej grani od Zawratu do Krzyżnego biegnie najsłynniejszy szlak turystyczny w Tatrach Polskich znany jako Orla Perć.

Przejście przez Krzyżne jest najłatwiejszą drogą łączącą Dolinę Pańszczycy i Dolinę Pięciu Stawów Polskich (górne piętro Doliny Roztoki). Krzyżne jest znane od dawna jako jeden z najlepszych punktów widokowych w Tatrach Polskich, z rozległą i piękną panoramą Tatr Wysokich.

więcej informacji


Mnich (2068 m)

(2068 m)
widok z drogi prowadzącej z nad Morskiego Oka na Szpiglasową Przełęcz (2110 m)
fot. PL
Mnich (2068 m) - to szczyt położony w polskich Tatrach Wysokich, w Dolinie Rybiego Potoku, nad Morskim Okiem, powyżej południowo-zachodniego brzegu jeziora. Sylwetka Mnicha jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów otoczenia Morskiego Oka. Szczyt nie jest dostępny dla turystów, stanowi natomiast popularny cel wspinaczkowy. Pierwsze wejście: Jan Gwalbert Pawlikowski i przewodnik Maciej Sieczka w 1879 lub 1880 roku. Pierwsze wejście zimowe: 6 marca 1910 roku (Henryk Bednarski, Jerzy Cybulski, Walery Goetel, Józef Lesiecki, Leon Loria i Stanisław Zdyb).

więcej informacji


Kasprowy Wierch (1987 m)

KASPROWY WIERCH
(1987 m)
widok na szczyt i stację kolejki z Hali Gąsienicowej
fot. PL
Kasprowy Wierch (1987 m) - to szczyt w Tatrach Zachodnich, położony w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej. Jeden z najpopularniejszych w Tatrach Polskich celów turystycznych, zarówno w sezonie letnim, jak zimą (tereny narciarskie).

Szczyt wznosi się na trzema tatrzańskimi dolinami walnymi: Doliną Bystrej i Doliną Suchej Wody Gąsienicowej po stronie polskiej oraz Doliną Cichą po stronie słowackiej. Na szczycie Kasprowego Wierchu stoi obserwatorium meteorologiczne, zbudowane w 1938 roku, zaś tuż poniżej wierzchołka, na wysokości 1959 m n.p.m. - budynek mieszczący górną stację kolejki linowej (a także restaurację, bar, poczekalnię, itp.), połączony z pobliską Suchą Przełęczą spacerowym chodnikiem (widoki). Wspomniana kolejka linowa na Kasprowy Wierch (jedyna tego rodzaju w Tatrach Polskich) została zbudowana w latach 1935-1936 i otwarta 26 lutego 1936 roku. Kolejka, kursująca przez cały rok (z wyjątkiem okresów konserwacji) składa się z dwóch odcinków. Dolna stacja znajduje się w Kuźnicach obok parkingu, do którego można z Zakopanego dojechać środkami transportu publicznego; stacja pośrednia znajduje się na Myślenickich Turniach.

więcej informacji


Giewont (1894 m)

GIEWONT
(1894 m)
widok z Zakopanego
fot. PL
Giewont (1894 m) - to masyw górski w Tatrach Zachodnich. Górujący nad Zakopanem i niemal z każdego punktu Zakopanego dobrze widoczny, bodaj najbardziej znany szczyt Tatr Polskich, z 17-metrowym żelaznym krzyżem na szczycie, postawionym tam w 1901 roku. Masyw Giewontu leży w północnej grani Kopy Kondrackiej, między Doliną Kondratową, Doliną Małej Łąki, Doliną Strążyską i Doliną Białego.

Giewont jest stosunkowo łatwo dostępny od strony południowej, natomiast od strony północnej jego zbocza są bardzo strome i niebezpieczne. Turystyczne drogi na Giewont prowadzą od strony południowej przez Wyżną Przełęcz Kondracką (1765 m), na którą można wejść z Doliny Strążyskiej przez Przełęcz w Grzybowcu, albo granią z Przełęczy Kondrackiej (1725 m), na którą z kolei prowadzą szlaki turystyczne z Doliny Kondratowej. Droga do Wyżnej Przełęczy Kondrackiej nie przedstawia żadnych trudności; ostatni odcinek przed wierzchołkiem jest nieco trudniejszy i ubezpieczony.

Giewont jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Tatrach Polskich. Wybierając się na Giewont należy jednak, mimo stosunkowo niewielkiej wysokości bezwzględnej szczytu, zachować szczególną ostrożność, pamiętając o licznych wypadkach śmiertelnych spowodwanych zejściem turystów ze szlaku lub zlekceważeniem przez nich oznak zliżającej się burzy (rejon wierzchołka jest wówczas wyjątkowo niebezpieczny).

więcej informacji(1894 m)
widok na szczyt z Przełęczy między Kopami (1499 m)
fot. PL
(1894 m)
widok na szczyt ze Skrajnego Granatu (2225 m)
fot. MM2
(1894 m)
widok na szczyt z Przełęczy między Kopami (1499 m)
fot. MM2
(1894 m)
widok na szczyt z Zakopanego
fot. PL